A Y K U T   K İ B R İ T Ç İ O Ğ L U
| Main Page | Curriculum Vitae | Publications |EconGATE | Turkey | World |

Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünü Fiyat Gelişmeleri ve
Türkiye'de ve Dünyada Enflasyona Etkileri
petrol üretimi akaryakıt ürünü satışı enflasyon?
Inflationary Effects of Increases in Prices of
Imported Crude-Oil and Domestic Petroleum-Products

Bu elektronik arşivde; ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının Dünya ve Türkiye'deki oluşum, seyir ve enflasyona etkileriyle ilgili bilimsel yayınlar, raporlar, grafikler, istatistik kaynakları, mevzuat ve günlük basın haber ve yorumlarına linkler derlenmektedir.
This is an electronic archive of oil and inflation related links to statistical data resources, reports, graphs, and academic and Turkish newspaper articles.

[Menü: Yayınlar / Grafikler / Linkler / Mevzuat ] - [ Menu: Publications / Graphs / Links / Legislature ]

Yayınlar / Publications

Türkiye Ekonomisi Hakkında / About Turkish Economy


Dünya Ekonomileri Hakkında / About World Economies


[Menü: Yayınlar / Grafikler / Linkler / Mevzuat ] - [ Menu: Publications / Graphs / Links / Legislature ]

On line since April 11, 1999
© 1999-2010, Aykut Kibritçioğlu

A Y K U T   K İ B R İ T Ç İ O Ğ L U
| Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | EconGATE | Türkiye | Dünya |