Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium

 Ronald Findlay and Kevin H. O’Rourke (2007), Princeton University Press (Preface, Chapter 1)

k8493[1]

 

Kitabın Türkçesi:

Güç ve Refah: İkinci Binyılda Ticaret, Savaş ve Dünya Ekonomisi,

Küre Yayınları (2013)

Guc-ve-Refah