Piketty (2013.09) Öncesi ve Piketty (2014.03) Sonrasında “İktisat (Politikası) Tartışmaları”: Seçilmiş Okumalar

Piketty_2013

 .

Piketty_2014

.

Fransız iktisatçı Thomas Piketty‘nin önce Eylül 2013’te Fransızca, daha sonra ise Mart 2014’te İngilizce olarak yayınlanan Yirmibirinci Yüzyılda Sermaye adlı kitabı (Türkçesi: İşbank KY?) ve konuyla ilgili diğer bazı çalışmaları:

 .

Piketty’nin yaklaşımının ve analizinin önemi, yararlılığı, anlamlılığı ve kavramsal/yöntemsel sorunları hakkındaki bazı kayda değer değerlendirmeler:

 .

20140503_eup501[1]

.

Piketty’nin kitabı hakkındaki bazı kayda değer haber, yorum ve (kısa) tanıtımlar:

 .

“Piketty’nin Popülaritesi’ni Açıklamak”:

Bl7ujEtCMAAKyNj[1]

Kaynak/Image Source

.

Gelir Dağılımı/Eşitsizliği Konulu Diğer Bazı Genel Bağlantılar:

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 2014.04.30, 12:47
Son Güncellenme Tarihi: 2014.05.27, 23:10

.

Note: This blog post presents a broad list of readings on Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century and the discussions about its methodological/empirical relevance and (possible) effects on economics (or design of economic policies). It has been prepared and updated by AK.

Belirsizlikler, Bekleyişler ve Merkez Bankalarının “İletişim Politikası” Uygulamaları: Okuma Listesi ve Seçilmiş Bağlantılar

Merkez bankalarının iletişim politikaları hakkında birkaç teorik ve ampirik makale, yorum ve bazı internet bağlantıları (kronolojik sırayla):

 

Tablo 1:

TU-AD636_1213me_HV_20131213090932[1]

Kaynak: Cüneyt Toros (2013.12.13)

Tablo 2:

fft16_mf1857494Kaynak: Uğur Gürses (2013.12.16)

 

TCMB Başkanlarının Konuşma ve Sunumları (2004-2014):

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004 ve öncesi

 

Türkiye’de Bakanların TCMB, Para Politikası ve Kurlar İle İlgili Bazı Yorum ve Beyanatları (Twitter, 2014)

 

 

“Bitcoin” Hakkında Bazı Seçilmiş Bağlantılar ve Okuma Önerileri

bitcoin

 

Bitcoin: Nedir? Sistem Nasıl Çalışır?

 

Bitcoin: Seçilmiş Bilgi, Haber ve Yorumlar

Türkiye’deki “Enflasyon Hedeflemesi” Deneyimi (2002-?)

Türkiye’de 2002-2005 yıllarında örtük/zımni (implicit) biçimde uygulandıktan sonra, 2006’dan başlayarak açık biçimde uygulanmaya devam edilen ve kimilerine göre 2010 yılı sonlarında büyük ölçüde gevşetilen ve/veya tümüyle terk edilen “enflasyon hedeflemesi” (inflation targeting) rejimi hakkında bazı seçilmiş okuma önerileri:

Selected News, Interviews, Presentations, and (Official) Documents on “Turkish Economy”

Türkiye’deki “Net Hata ve Noksan” Tartışmaları: Yeni Şişede Eski Şarap?

 

Türkiye’nin ödemeler dengesinin “cari işlemler hesabı” ile “net hata ve noksan” kısımlarının “aylık” (Ocak 1992 – Temmuz 2013) ve “yıllık” (1984-2013, 2013: ilk yedi ay) seyirlerini aşağıdaki iki şekilde görmektesiniz:

 

CIH-NHN_199201-201307

 

NetHataNoksan_yillik_1984-201307

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‘nın Temmuz 2013 için açıkladığı ödemeler dengesindeki (EVDS) “net hata ve noksan” tutarının 4.8 milyar dolar gibi çok yüksek bir değerde olması nedeniyle başlayan tartışma (örn.: Google, Twitter) vesilesiyle, bazı ilginç, yararlı ve/veya önemli haber, makale ve yorumları önce Twitter’da, daha sonra da burada, aşağıdaki gibi listeledim:

Konuyla ilgili olarak “Türkiye’deki Güncel ‘Net Hata ve Noksan’ Tartışmaları Ortamında Yüksek Cari Açıkların Unutulmaması Gereken Önemi, 1950-2013” başlığıyla yayınladığım (11 Ekim 2013) bir günlük yazısına http://kibritcioglu.com/iktisat/blog/?p=4147 adresinden ulaşılabilir.

Çin Ekonomisi (de) Krize mi Giriyor? [Haberler, Yorumlar, Öngörüler]

 

Şekil 1: IFO Ekonomik Durum Araştırmasına Göre Çin’deki Mevcut Durum ve Altı Ay Sonrasına Yönelik Beklentiler

Ifo_China_20130515

Kaynak: Plenk, Johanna, Gernot Nerb ve Klaus Wohlrabe, CESifo World Economic Survey May 2013CESifo World Economic Survey 12 (2), 2013, 1-27 | Details | Download

 

Şekil 2: Çin İçin OECD Konjonktür Saati (Mart 2013 itibariyle son 24 ay)

OECD_China_201303

Kaynak: OECD. (CLI: bileşik öncü göstergeler, GDP: gayri safi yurtiçi hasıla.)

 

SEÇİLMİŞ HABER, YORUM VE ÖNGÖRÜLER:

 

Not: Geçmiş haftalardan hatırladığım bazı haber ve yazıları eğer bulabilirsem listeye ekleyeceğim.

Kaynak: Twitter

İlk Yayın Tarihi: 2013.06.24, 23:24
Son Güncelleme: 2013.06.28,  16:21