“Türkiye’nin IMF’ye ve Dış Dünyaya Olan Diğer Borçları Hakkında Bazı Gözlemler (1989-2013)”: İki Ek Tablo

Bu notta, sadece, internet günlüğümde “Türkiye’nin IMF’ye ve Dış Dünyaya Olan Diğer Borçları Hakkında Bazı Gözlemler (1989-2013)” başlığıyla yayınlanan yazımdaki anlatım ve şekilleri destekleyecek iki (büyük) tablo yer almaktadır:

Tablo 1: Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku (milyar $, üçer aylık veriler)

Dis-Borc-Paylari_1989-4_2012-4_Tablo2

Kaynak: HM VDS ve TCMB EVDSAK‘nin hesaplamaları.

 

Tablo 2: Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stokunun Bileşimi (yüzde, üçer aylık veriler)

Dis-Borc-Stoku_1989-4_2012-4_Tablo1

Kaynak: HM VDS ve TCMB EVDSAK‘nin hesaplamaları.