EMU, Euro and EU-Membership: An Evaluation From The Turkish Macroeconomic Perspective

Moser_2000[1]

Künye Kibritçioğlu, Aykut (2001): “Avrupa Para Birliği, Avro ve AB Üyeliği: Türkiye Makroekonomisi Açısından Bir Değerlendirme“. İçinde: Moser, Thomas and Bernd Schips (der.), EMU, Financial Markets and the World Economy, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers, pp. 295-323.
Citation Kibritçioğlu, Aykut (2001): “EMU, Euro and EU-Membership: An Evaluation From The Turkish Macroeconomic Perspective“. In: Moser, Thomas and Bernd Schips (eds.), EMU, Financial Markets and the World Economy, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers, pp. 295-323.
Yazar(lar) / Author(s) Aykut Kibritçioğlu
Dil / Language İngilizce / English
Özet / Summary
Anahtar Sözcükler / Key Words  Turkey, Turkish Economy, European Union, Euro
JEL Konu Kodları / Subject Codes
İçindekiler / Contents
Yapılan Atıflar / Citing Publications  Eryılmaz (2004)
İndirme Bağlantısı / Download Link  PDF
Veriler / Data

 

 

 

 

 

.

Technological Developments and their Effects on World Trade: Any Implications for Governments?

Kibritcioglu_1999-techwotr[1]

Künye Kibritçioğlu, Aykut
Citation Kibritçioğlu, Aykut
Yazar(lar) / Author(s) Aykut Kibritçioğlu
Dil / Language İngilizce / English
Özet / Summary
Anahtar Sözcükler / Key Words  technological change, internationbal trade, globalization, economic policies
JEL Konu Kodları / Subject Codes
İçindekiler / Contents
Yapılan Atıflar / Citing Publications  Battaglia (2001)
İndirme Bağlantısı / Download Link  PDF
Veriler / Data

 

 

 

 

 

.

Free Zones in Turkey and Their Macroeconomic Effects

Kibritcioglu_1997a[1]

Künye / Citation Kibritçioğlu, Aykut (1997): “Free Zones in Turkey and Their Macroeconomic Effects“, in: Y. S. Tezel (ed.) (1997), Concepts and Instruments of the Economic Development in Turkey: A Model for Palestine? Ankara: Friedrich Naumann Vakfı, pp. 41-61.
Türkçe Başlığı / Titel in Turkish Türkiye’deki Serbest Bölgeler ve Makroekonomik Etkileri
Yazar(lar) / Author(s) Aykut Kibritçioğlu
Dil / Language İngilizce / English
Özet / Summary
Anahtar Sözcükler / Key Words  Türkiye ekonomisi, serbest bölgeler
JEL Konu Kodları / Subject Codes
İçindekiler / Contents
Yapılan Atıflar / Citing Publications
İndirme Bağlantısı / Download Link  PDF
Veriler / Data

 

 

 

 

 

.