EMU, Euro and EU-Membership: An Evaluation From The Turkish Macroeconomic Perspective

Moser_2000[1]

Künye Kibritçioğlu, Aykut (2001): “Avrupa Para Birliği, Avro ve AB Üyeliği: Türkiye Makroekonomisi Açısından Bir Değerlendirme“. İçinde: Moser, Thomas and Bernd Schips (der.), EMU, Financial Markets and the World Economy, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers, pp. 295-323.
Citation Kibritçioğlu, Aykut (2001): “EMU, Euro and EU-Membership: An Evaluation From The Turkish Macroeconomic Perspective“. In: Moser, Thomas and Bernd Schips (eds.), EMU, Financial Markets and the World Economy, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers, pp. 295-323.
Yazar(lar) / Author(s) Aykut Kibritçioğlu
Dil / Language İngilizce / English
Özet / Summary
Anahtar Sözcükler / Key Words  Turkey, Turkish Economy, European Union, Euro
JEL Konu Kodları / Subject Codes
İçindekiler / Contents
Yapılan Atıflar / Citing Publications  Eryılmaz (2004)
İndirme Bağlantısı / Download Link  PDF
Veriler / Data

 

 

 

 

 

.