Free Zones in Turkey and Their Macroeconomic Effects

Kibritcioglu_1997a[1]

Künye / Citation Kibritçioğlu, Aykut (1997): “Free Zones in Turkey and Their Macroeconomic Effects“, in: Y. S. Tezel (ed.) (1997), Concepts and Instruments of the Economic Development in Turkey: A Model for Palestine? Ankara: Friedrich Naumann Vakfı, pp. 41-61.
Türkçe Başlığı / Titel in Turkish Türkiye’deki Serbest Bölgeler ve Makroekonomik Etkileri
Yazar(lar) / Author(s) Aykut Kibritçioğlu
Dil / Language İngilizce / English
Özet / Summary
Anahtar Sözcükler / Key Words  Türkiye ekonomisi, serbest bölgeler
JEL Konu Kodları / Subject Codes
İçindekiler / Contents
Yapılan Atıflar / Citing Publications
İndirme Bağlantısı / Download Link  PDF
Veriler / Data

 

 

 

 

 

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...