2002-2008 Yıllarındaki İktisat Dersleri

İKT302: Uluslararası İktisat Politikası / International Trade Policy
(3 İktisat Sınıfı / Undergraduate Course, Bahar 2008 / Spring 2008) – Ders Planı ve Okuma Kaynakları  Ders Duyuruları  Elektronik Tartışma Platformu ]

İKT337: Uluslararası İktisat Teorisi / International Trade Theory 
(3 İktisat Sınıfı / Undergraduate Course, Güz 2007 / Fall 2007) – Ders Planı ve Okuma Kaynakları  Ders Duyuruları  Elektronik Tartışma Platformu ]

İKT302: Uluslararası İktisat Politikası / International Trade Policy
(3 İktisat Sınıfı / Undergraduate Course, Bahar 2007 / Spring 2007) – Ders Planı ve Okuma Kaynakları  Ders Duyuruları  Elektronik Tartışma Platformu ]

İKT414: Dünya Ekonomisi / World Economy
(4 İktisat Sınıfı / Undergraduate Course, Bahar 2007 / Spring 2007) – [ Konuk hoca olarak, iki haftalığına. ]

İKT337: Uluslararası İktisat Teorisi / International Trade Theory
(3 İktisat Sınıfı / Undergraduate Course, Güz 2006 / Fall 2006) – Ders Planı ve Okuma Kaynakları  Ders Duyuruları  Elektronik Tartışma Platformu ]

İKT309: İktisadi Büyüme / Economic Growth [Dr. N. Emrah Aydınonat ile birlikte]
(3 İktisat ve 3 Maliye Sınıfları / Undergraduate Course, Güz 2006 / Fall 2006) – Ders Planı ve Okuma Kaynakları  Ders Duyuruları  Elektronik Tartışma Platformu ]

İKT437 & İKT445: Uluslararası İktisat / International Economics 
(4 Uluslararası İlişkiler & 4 İşletme Sınıfları / Undergraduate Course, Güz 2004 / Fall 2004) – Ders Planı ve Okuma Kaynakları ]

Politik Makroiktisat / Political Macroeconomics 
(Doktora Dersi / Graduate Course, Güz 2002 / Fall 2002)

Ekonomik Bütünleşme Kuramları / Economic Integration Theories 
(ATAUM, 33. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı Dersi / Güz 2003 / Fall 2003)

Türkiye-AB Gümrük Birliği / Customs Union Between Turkey and EU 
(ATAUM, 4. Dönem Avrupa Birliği Uzmanlık Programı Dersi / Güz 2003 / Fall 2003)

İktisat Yüksek Lisans Semineri / Seminar for Graduate Students