1994-2000 Yıllarındaki İktisat Dersleri

AK’nin AÜSBF’de 1994-2000 yıllarında verdiği iktisat dersleri şunlardır:

  • İktisada Giriş I
  • İktisada Giriş II
  • İktisadi Büyüme
  • Teknoloji İktisadı
  • Uluslararası İktisat Teorisi
  • Uluslararası İktisat Politkası
  • Uluslararası Rekabet Gücü