İktisat Öğrencileri İçin İnternet Üzerinden Okunabilecek Makale ve Köşe/Günlük Yazıları

İktisat öğrencilerine; derslerde öğrenmekte oldukları konularla ilgili bilgilerini güncel tutabilmeleri ve derinleştirebilmeleri için aşağıdaki (ağırlıklı olarak İngilizce olanlar arasından derlenmiş olan) makale, köşe/günlük yazısı, audio/video kayıtlarını ve Twitter hesaplarını olabildiğince düzenli biçimde izlemelerini tavsiye ederim. Aşağıdaki yedi bölümlük liste, elbette ki eksiksiz ve mükemmel olmak iddiasında değildir. Doğal olarak, bu günlüğün sahibi ve tek yazarı olarak benim kendi kişisel bilgi, deneyim ve tercihlerimi yansıtmaktadır. Dolayısıyla, mutlak anlamda objektif olmak iddiası da taşımamaktadır. Niçin bazı isimlerin aşağıdaki listede yer alıp bazılarınınsa yer almadığının ve neden listede yer alanlardan bazılarının linklerinin tarafımdan daha “” olarak nitelendiğinin sebebi, ilgili kişi veya kurumların sayfalarından / hesaplarından olabildiğince çok, sık, yararlı ve güncel akademik bilgi, analiz ve yorum akışına ulaşılabileceğine veya ulaşılamayacağına ilişkin olarak bende zaman içinde oluşan kanaatlerdir. Başka bir deyişle, listede olmak veya olmamak (ya da listede “önemli” kaynak olarak vurgulanmış olmak ya da olmamak), ilgili kişi veya kurumun genel akademik kalitesi/yetkinliği hakkında hiçbir olumlu veya olumsuz anlam taşımamaktadır. Öte yandan, bir iktisatçı olmam nedeniyle, listede “finans”tan çok “genel iktisat”a ağırlık vermeyi tercih ettiğim ve çok önemli bir ekonomik veya akademik kimliği olduğu halde daha çok siyasi/kişisel/gündelik (kısaca iktisat dışı) yorum, mesaj veya “tweet”lere yer/ağırlık veren bazı kişi veya kurumları listeye eklemediğim de dikkat çekecektir. Özetle, bu listenin amacı, “iktisat” öğrencilerini, öğrenim gördükleri alanla ilgili görece daha zengin, canlı ve yararlı elektronik kaynaklara (benim süzgecimden geçmiş haliyle) yönlendirebilmektir. Bu bakımdan, başkaları tarafından benzer veya aynı konuda daha farklı tercih veya ölçütlerle kaynak yazılar, listeler, sayfalar hazırlanmasını doğal ve hatta yararlı karşılıyorum. Belirtmek gerekir ki, zaman içinde gerek duyulduğunda bu blog yazısı tarafımdan (vakit bulduğum ölçüde) adresi değiştirilmeksizin güncelleştirilecek ve/veya değiştirilecektir. Eğer varsa, önerilerinizi bana emaille iletebilirsiniz. Fakat her öneriyi dikkate alıp listede hemen değişiklik/ekleme yapmamı lütfen benden beklemeyiniz. Bütün muhtemel link önerileri için öncelikle yukarıdaki “kişisel” ölçütlerin işletilmesi gerekeceği açıktır. 🙂 Eğer bir iktisat öğrencisiyseniz ve hazırlamanız gereken ödev/tez için kaynak (makale veya kitap) araştırıyorsanız, lütfen buraya tıklayarak o konudaki günlük yazıma bir göz atınız. Aşağıdaki liste ile adı geçen diğer günlük yazımdaki kaynakların arasında gerçekte çok da kalın olmayan bir çizgi bulunduğuna, yani her iki yazıda derlenen kaynakların aslında bir arada değerlendirip kullanılması gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle, bir iktisat öğrencisi veya araştırmacısı olarak, her iki yazıdan ayrı ayrı yararlanacağınız durumdakine kıyasla çok daha büyük bir kazanım elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi, önerdiğim kaynakları yedi başlık altında inceleyebilirsiniz:

1. ELEKTRONİK İKTİSAT DERGİ VE GÜNLÜKLERİ

2. İKTİSAT(ÇI) GÜNLÜKLERİ İnternette kuşkusuz çok sayıda iktisatçı “günlüğü” (blog) var. Fakat bunların çoğu zaman içinde yenilenmez hale gelip güncelliğini ve dolayısıyla yararlılığını yitiriyor. Bu konuya, 2007 yılındaki bir kısa röportajda (Tek Borsa, 27.05.2007) değinmiştim. O çerçevede seçtiğim ve yararlı bulduğum bazı günlükler şunlar:

İktisatçı bloglarıyla ilgili benzer bazı listeler için şu bağlantılara da bakılabilir:

3. YABANCI EKONOMİ/FİNANS KÖŞE YAZARLARI (*)

4. İKTİSATLA İLGİLİ KONFERANS VE RÖPORTAJ VİDEOLARI Yazılı metinlerin yanı sıra, güncel iktisadi konulardaki tartışma ve yorumları izlemek için günümüzde mutlaka video kayıtlarını da izlemek gerekiyor. İşte o kaynaklardan bazıları:

5. İŞİTSEL İKTİSAT KAYITLARI VE YAYINLARI

6. TWITTER HESAPLARI Twitter mesajları, kendi başlarına birer makale/yazı değil elbette. Ama okunmaya değer güncel metinler (köşe/günlük yazıları, raporlar, kitaplar ve akademik makaleler) hakkında önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyorlar artık. Hatta son zamanlarda güncel ekonomik konularda çok ilginç ve yararlı akademik tartışmalara da sahne oluyor Twitter platformu. Dolayısıyla, Twitter mesajlarından sağlanabilecek yararlı (akademik) ipuçlarını ihmal etmemek için, listeye seçtiğim bazı Twitter hesaplarını da ekliyorum:

(Doğru) iktisatçılık, sadece ekonomik değişkenlerin (para arzı, genel fiyat düzeyi, toplam talep gibi) kendi aralarındaki etkileşimlerden söz edilerek yapılabilecek bir iş değil. Dolayısıyla, mutlaka tarih, antropoloji, sosyoloji, siyaset, hatta biyoloji ve meteoroloji gibi alanlarla da işbirliği içinde olması gereken bir disiplinler-arası uzmanlık gerektiriyor. Bu bakımdan, birer iktisatçı olarak çalışmalarından ve görüşlerinden haberdar olmamız gereken ve ekonomik konulara ve iktisatçılara hep yakın duran bazı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı da (Ian Bremmer ve Anne-Marie Slaughter gibi), yukarıdaki izlenmesi gereken Twitter hesapları listesinde mevcut.

7. Online (Açık) Ders Malzemeleri Dolaylı olarak da olsa ilginç okuma kaynaklarına bağlantılar içerebileceği için, çeşitli üniversitelerin “açık ders malzemesi” sitelerine de bakmak yararlı olabilir:

_______________________________________________________________________

NOT: Bu günlük iletisi, ilk olarak 30 Ekim 2007‘de yayınlanmış, fakat 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde (internet adresi değiştirilmeksizin) güncellenmiş ve büyük ölçüde genişletilmiştir. Bu sayfaya, ileride yeniden güncellense bile, yine mevcut internet adresinden ulaşabilirsiniz.

İlk Yayın Tarihi: 2007/10/30, 08:50 (Ankara)
Son Güncelleme: 2015/08/09, 14:56 (Ankara)

Beş “Scoop.it!” Arşivi

Facebook, Twitter derken, “sosyal medya” giderek genişliyor ve çeşitleniyor. Scoop.it! de bu elektronik ortamlardan biri. Okuduğum veya okuyacağım bazı ilginç haber ve yorumları vakit bulduğum ölçüde “Scoop.it!“te şu beş konu başlığı altında (bazen akibritcioglu ve EnerEkolEkon rumuzlu Twitter hesaplarımla bağlantılı biçimde) arşivliyorum: