Beş “Scoop.it!” Arşivi

Facebook, Twitter derken, “sosyal medya” giderek genişliyor ve çeşitleniyor. Scoop.it! de bu elektronik ortamlardan biri. Okuduğum veya okuyacağım bazı ilginç haber ve yorumları vakit bulduğum ölçüde “Scoop.it!“te şu beş konu başlığı altında (bazen akibritcioglu ve EnerEkolEkon rumuzlu Twitter hesaplarımla bağlantılı biçimde) arşivliyorum:

 

 

 

3e = Enerji + Ekoloji + Ekonomi

“Enerji iktisadı”, “ekolojik iktisat” (veya “çevre iktisadı”) konuları (JEL Q2, Q3, Q4 ve Q5) arasındaki karşılıklı etkileşim, son birkaç onyıldır yoğun bir disiplinler-arası işbirliği ile giderek daha büyük bir cazibe merkezi haline geliyor ve böylelikle, enerji-ekoloji-ekonomi etkileşiminin oluşumu, sonuçları, boyutları ve ilgili hükumet politikaları sadece mühendisler, biyologlar, hukukçular, sosyologlar, diplomatlar veya siyasetçiler değil, iktisat öğrencileri ve araştırmacıları için de bilimsel açıdan gün geçtikçe daha ilginç bir hale geliyor. Bu bakımdan, SBF’de özellikle son 6-7 yılda verdiğim iktisadi büyüme, uluslararası iktisat (UİT ve UİP) ve dünya ekonomisi dersleri vesilesiyle pek çok öğrencimi bu konularda (yüksek lisans ve/veya doktora çalışması yaparak) uzmanlaşmaya teşvik ettim. Bazıları bu akademik telkin ve yönlendirmelerime olumlu cevap verdiler ve yurt içi veya dışındaki lisansüstü çalışmalarını çoktan tamamladılar bile. Bir yandan da, 2007’de açtığım bir blog ve 2008’de kurduğum email grubu vasıtasıyla, Türkiye’de enerji iktisadı ve/veya ekoloji/çevre iktisadı konularında çalışmakta olan akademisyenleri (umutsuzca!) bir araya getirmeye ve konuyla ilgilenenlere ipucu niteliği taşıyan elektronik kaynaklar derlemeye gayret ettim. Son zamanlarda, genel Twitter hesabımda derlediğim enformasyon ise giderek daha çok bu alanlara yönelik olmaya başladı. İşte bu nedenle, dün itibariyle, enerji-ekoloji-ekonomi etkileşimi hakkındaki “tweetlerimi” ayrı ve yeni bir hesapta derlemeye karar verdim:

Bu yeni Twitter hesabımın özellikle enerji-ekoloji-ekonomi’ye ilgi duyan öğrenci ve araştırmacılar için yararlı olacağını ümit ediyorum.

Paris’te Katıldığım Başlıca İktisat Seminer, Konferans ve Forumları

Paris’te bulunduğum 2012-2013 akademik yılı boyunca, dinleyici olarak çeşitli toplantılara katılıyor ve akademik ilgi alanlarıma giren konularda güncel ve yararlı bilgiler/yöntemler/yaklaşımlar öğreniyorum. İşte bugüne dek Paris’te katıldığım veya yakın gelecekte katılacağım bu seminer, konferans ve forumlardan bazıları:

Paris’teki çok sayıdaki üniversitenin iktisadi konularda (ortaklaşa) düzenlediği çeşitli seminer, konferans ve atölye çalışması dizilerini vaktim elverdiği ölçüde izlemeye çalışıyorum. Bu seminerlerin geniş bir listesine PSE, EconomiX ve/veya CES‘in şu sayfalarından ulaşılabilir:

Paris ve yakın çevresindeki üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışan Türk iktisatçıların (tamamını kapsama amacında olmayan) kısa bir listesiyle bu notu bitiriyorum:

İleride/yakında Paris’e yolu düşecek iktisatçılara bütün bu ipuçlarının az da olsa yararlı olacağını ümit ediyorum.

 

Yeni Makale: “Küresel Ekonomi ve Türkiye Açısından G20’nin Bugünü ve Geleceği”

G20 liderleri 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Meksika’nın Los Cabos kentinde bir araya geliyorlar. Bu zirvenin öncesinde, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 2011-2012 yıllarında Ankara’da bir dizi “G20 Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmişti. 5 Haziran 2012’de ise TEPAV’da “Los Cabos’a Doğru: G20 Çağında Meksika ve Türkiye’nin Rolü” başlıklı bir tartışmalı toplantı gerçekleştirildi. Ankara’daki bütün bu toplantılara katılmış olmam vesilesiyle ve son yıllarda SBF’de “Dünya Ekonomisi” adlı bir lisans dersi vermiş olmamın da etkisiyle, G20 konusunda sözlü olarak yaptığım sunumları, düşündüklerimi daha eksiksiz ve kalıcı biçimde ortaya koyabileceği için bu kez yazılı biçime dönüştürmeye karar verdim. Küresel Ekonomi ve Türkiye Açısından G20’nin Bugünü ve Geleceği” (pdf) başlıklı bu makalenin Türkçesi biraz önce Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi (Centre for Policy Analysis and Research on Turkey) tarafından yayınlandı: html. Çeviri işleminden sonra metnin İngilizcesi de (html) aynı sitede yayınlanacak.

TEPAV’da Toplantı: “Los Cabos’a Doğru: Meksika ve Türkiye’nin G20 Çağındaki Rolü”

İçinde bulunduğumuz Haziran ayında dünya ekonomisi açısından önemli uluslararası toplantılar yapılacak. Önce Brezilya (Rio De Janeiro, 13-22 Haziran 2012), daha sonra ise Meksika (Los Cabos, 18-19 Haziran 2012) birbiriyle yakından ilgili iki geniş platforma ev sahipliği yapacaklar:

Dünya Bankası Ankara Ofisi ve Kalkınma Bakanlığı geçen hafta (30.5.2012) Ankara’da birlikte “Yeşil Büyüme: Çevresel Politikaların Ekonomik Faydaları” konulu bir uluslararası konferans düzenlemişlerdi. Toplantının programına ve sunum dosyalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu toplantı, Rio+20 öncesinde, Ankaralılar için yararlı bir bilgilendirme ve tartışma platformu oluşturmuştu.

TEPAV ise, 5 Haziran 2012 Salı günü (09.30 – 11.30) , “Los Cabos’a Doğru: Meksika ve Türkiye’nin G20 Çağındaki Rolü” konulu bir tartışma toplantısı düzenliyor. Açılış konuşmalarını TEPAV İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jaime Garcia Amaral ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Tuğrul Gücük (Dışişleri Bakanlığı) yapacaklar. Tartışmacılar ise Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Evren Dilekli, Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu (Ankara Üniversitesi SBF), Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin olacak. (Türkçe veya İngilizce konuşma ve tartışmalar yapılacak toplantıda, simültane tercüme hizmeti sağlanacakmış.)

Toplantı Sonrası Ek Bilgi ve Bağlantılar:

.