AÜSBF’de 1988-2011’de Verdiğim Lisans Dersleri Hakkında Bazı Bilgi ve İstatistikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nde 1988’den bugüne kadar (1988, 1994-2000, 2002-2011) verdiğim veya verilmesine katkıda bulunduğum lisans dersleri ile ilgili ayrıntılı ders, bölüm, öğrenci, geçme, not ortalaması ve anket istatistiklerini tek dosyada topladım: Kibritcioglu_Dersler_20111227.pdf.

Vakit bulursam, yüksek lisans ve doktora derslerim hakkında da benzer bir “bilanço dosyası” hazırlayabilmeyi ümit ediyorum.

Derslerimle İlgili Öğretimi Değerlendirme Puanları (2002-2011)

1988 yılında ve 1994-2000 yıllarında verdiğim derslerde, verdiğim her dersle ilgili olarak öğrencilerim arasında zaman zaman kendim anket yapardım. Daha sonraları, bu tür anketler Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından Fakülte çapında ve tektip biçimde uygulanır hale geldi. Bu anketlerin sonuçlarının; sorulan soruların anlamlılık ve tutarlılığı ile ilgili kuşkular, öğrencilerin katılımının düşüklüğü ve yapıldığı ortam/zaman nedeniyle, güvenilirliği aslında oldukça sınırlı. Ama yine de bu verilere kısaca bakmakta yarar var. AÜSBF’de İktsat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin öğrencilerine 2002′den bu yana vermekte olduğum derslerle ilgili olarak öğrencilerin verdikleri öğretimi değerlendirme puanlarını (100 üzerinden) özet biçiminde ve karşılaştırmalı olarak aşağıda (yorumsuz ve eleştirisiz) sunuyorum:

 

Dersin Kodu İKT309
Dersin Adı İktisadi Büyüme
Sınıf 3 İktisat ve 3 Maliye
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 79.7 78.0
Güz 2003 80.5 77.5
Güz 2004 82.4 78.3
Güz 2005 83.5 79.3
Güz 2008* 87.0 80.0
* Sadece 3 Maliye sınıfı (İKT325).
Dersin Kodu İKT337
Dersin Adı Uluslararası İktisat Teorisi
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 85.3 78.0
Güz 2003 85.2 77.5
Güz 2004 84.3 78.3
Güz 2005 86.6 79.3
Güz 2006 90.5 81.1
Güz 2007 91.5 80.9
Güz 2008 79.6 80.0
Dersin Kodu İKT302
Dersin Adı Uluslararası İktisat Politikası
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2003 86.1 ?
Bahar 2004 81.2 78.4
Bahar 2005 83.9 79.2
Bahar 2006 90.3 80.9
Bahar 2007 92.2 83.1
Bahar 2008 veri yok veri yok
Bahar 2009 87.0 81.2
Dersin Kodu İKT414
Dersin Adı Dünya Ekonomisi
Sınıf 4 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2009 91.8 81.2
Bahar 2010 veri yok veri yok
Bahar 2011 97.3 80.3
Dersin Kodu İKT437
Dersin Adı Uluslararası İktisat
Sınıf 4 Ulu. İli. & 4 İşletme
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2004 88.1 78.3
Güz 2009 90.8 79.7
Güz 2011 veri yok veri yok

.

Not: AÜSBF’de 1988-2011’de verdiğim lisans dersleri hakkında bazı genel bilgi ve istatistikler için buraya tıklayınız.

 

 

Uİ Dersinin Dönem Sonu Sınavına Giremeyecek Öğrencilerin Listesi

Yönetmeliklerdeki % 70’lik asgari derse devam koşulunu yerine getirmeyen ve mazeretleri de olmayan şu dokuz öğrenci 12.1.2010 Salı günü yapılacak Uİ final sınavına giremeyecektir:

  • 03290123 (3 BM)
  • 06290054 (3 BM)
  • 06290247 (3 BM)
  • 06290320 (3 BM)
  • 07290196 (3 BM)
  • 07290254 (3 BM)
  • 05080391 (4 İşl.)
  • 06080161 (4 İşl.)
  • 04080408 (4 Uİ)

Söz konusu öğrenciler sınava girseler bile sınav kağıtları değerlendirilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.

Güz 2009 Uİ Dönem Sonu Sınavı

Güz 2009’da seçmeli olarak AÜSBF 4 Uluslararası İlişkiler, 4 İşletme ve AÜMF 3 Bilgisayar Müdendisliği sınıfı öğrencilerine (77 öğrenci) verdiğim Uluslararası İktisat dersinin dönem sonu sınavı 12.1.2010 Salı günü saat 16:00’da yapılacak. Yönetmelik gereği yoklama barajını geçemediği için dönem sonu sınavına giremeyecek olanların kesin listesini burada ve AÜSBF Öğrenci İşleri panosunda ayrıca duyuracağım.

Uİ Dersi: Yoklamalarda Son Durum

 Güz 2009 yarıyılı Uİ derslerinin tamamlanmasına bir hafta kala, dersi alan öğrencilerin bazılarının final sınavına girebilmek için yönetmelik gereği tutturmaları gereken % 70’lik yoklama barajına haftaya son derslere girseler bile ulaşamayacakları (15 öğrenci), bazılarının ise barajı geçebilmek için mutlaka son hafta derslerine katılmak zorunda oldukları (16 öğrenci) anlaşılmaktadır. Diğer 46 öğrencinin ise bu tür bir yoklama sorunu olmayacaktır.

İlgili ilk iki gruptaki öğrencilerin öğrenci numaraları aşağıdaki tabloda bölüm ve sınıflara göre gösterilmiştir:

  3 Bilgisayar Mühendisliği 4 İşletme 4 Uluslararası ilişkiler Toplam
—————————- —————————- —————————- —————————– ——————
% 70’lik Yoklama Barajını Bugünden Geçenler Aşağıda numarası bulunmayan 16 öğrenci. Aşağıda numarası bulunmayan 16 öğrenci. Aşağıda numarası bulunmayan 14 öğrenci. 46 öğrenci
—————————– —————————– —————————– —————————– —————–
Barajı Geçmek İçin Son Derslere Mutlaka Girmesi Gerekenler 04290308, 06290031, 06290069, 06290115, 06290184, 06290281, 07290226. 05080057, 06080225, 06080280, 06080320. 05080303, 05080312, 05080323, 06080023, 06080151. 16 öğrenci
—————————- —————————– —————————– —————————- —————–
Barajı Geçemediği İçin Final Sınavına Giremeyecek Olanlar 03290109, 03290123, 04290200, 06290054, 06290247, 06290320, 07290196, 07290254. 05080391, 06080161, 06080259, 06080300. 73081943, 04080408, 05080217. 15 öğrenci
—————————– —————————– —————————– —————————- —————–
Toplam 31 öğrenci 24 öğrenci 22 öğrenci 77 öğrenci