AÜSBF’de 1988-2011’de Verdiğim Lisans Dersleri Hakkında Bazı Bilgi ve İstatistikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nde 1988’den bugüne kadar (1988, 1994-2000, 2002-2011) verdiğim veya verilmesine katkıda bulunduğum lisans dersleri ile ilgili ayrıntılı ders, bölüm, öğrenci, geçme, not ortalaması ve anket istatistiklerini tek dosyada topladım: Kibritcioglu_Dersler_20111227.pdf.

Vakit bulursam, yüksek lisans ve doktora derslerim hakkında da benzer bir “bilanço dosyası” hazırlayabilmeyi ümit ediyorum.

Derslerimle İlgili Öğretimi Değerlendirme Puanları (2002-2011)

1988 yılında ve 1994-2000 yıllarında verdiğim derslerde, verdiğim her dersle ilgili olarak öğrencilerim arasında zaman zaman kendim anket yapardım. Daha sonraları, bu tür anketler Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından Fakülte çapında ve tektip biçimde uygulanır hale geldi. Bu anketlerin sonuçlarının; sorulan soruların anlamlılık ve tutarlılığı ile ilgili kuşkular, öğrencilerin katılımının düşüklüğü ve yapıldığı ortam/zaman nedeniyle, güvenilirliği aslında oldukça sınırlı. Ama yine de bu verilere kısaca bakmakta yarar var. AÜSBF’de İktsat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin öğrencilerine 2002′den bu yana vermekte olduğum derslerle ilgili olarak öğrencilerin verdikleri öğretimi değerlendirme puanlarını (100 üzerinden) özet biçiminde ve karşılaştırmalı olarak aşağıda (yorumsuz ve eleştirisiz) sunuyorum:

 

Dersin Kodu İKT309
Dersin Adı İktisadi Büyüme
Sınıf 3 İktisat ve 3 Maliye
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 79.7 78.0
Güz 2003 80.5 77.5
Güz 2004 82.4 78.3
Güz 2005 83.5 79.3
Güz 2008* 87.0 80.0
* Sadece 3 Maliye sınıfı (İKT325).
Dersin Kodu İKT337
Dersin Adı Uluslararası İktisat Teorisi
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 85.3 78.0
Güz 2003 85.2 77.5
Güz 2004 84.3 78.3
Güz 2005 86.6 79.3
Güz 2006 90.5 81.1
Güz 2007 91.5 80.9
Güz 2008 79.6 80.0
Dersin Kodu İKT302
Dersin Adı Uluslararası İktisat Politikası
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2003 86.1 ?
Bahar 2004 81.2 78.4
Bahar 2005 83.9 79.2
Bahar 2006 90.3 80.9
Bahar 2007 92.2 83.1
Bahar 2008 veri yok veri yok
Bahar 2009 87.0 81.2
Dersin Kodu İKT414
Dersin Adı Dünya Ekonomisi
Sınıf 4 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2009 91.8 81.2
Bahar 2010 veri yok veri yok
Bahar 2011 97.3 80.3
Dersin Kodu İKT437
Dersin Adı Uluslararası İktisat
Sınıf 4 Ulu. İli. & 4 İşletme
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2004 88.1 78.3
Güz 2009 90.8 79.7
Güz 2011 veri yok veri yok

.

Not: AÜSBF’de 1988-2011’de verdiğim lisans dersleri hakkında bazı genel bilgi ve istatistikler için buraya tıklayınız.

 

 

Bahar 2010 Döneminde Vereceğim Seçmeli “Uluslararası İktisat” Dersi

Şu sıralarda Bahar 2010 döneminde vereceğim “Uluslararası İktisat” dersimi seçip seçmemek konusunda karar vermeye çalışan AÜSBF 4 İşletme ve AÜSBF 4 Uluslararası İlişkiler öğrencileri, dersle ilgili tanıtım sayfasına ui-guz2010.html sayfasından ulaşabilirler.

Dönemin ilk dersleri, 15 Eylül 2010 Çarşamba günü AÜSBF Konferans Salonu’nda yapılacak. Yönetmelik gereği derslere devam zorunlu olduğu için, dersi seçmek isteyen bütün öğrencilerin ilk iki haftadaki tanıtım derslerine mutlaka katılmaları kendileri için iyi olacaktır.

Güz 2010 Yarıyılı: Uİ Dersim

Güz 2010 yarıyılında AÜSBF 4 Uluslararası İlişkiler ve 4 İşletme (İKT445) sınıfı öğrencilerine “seçmeleri halinde” vereceğim Uluslararası İktisat (Uİ) dersiyle ilgili duyuru, haber ve linkler bu günlükte, “Uİ 2010” kategorisi altında yayınlanacak.

Söz konusu seçmeli ders, 15 Eylül – 29 Aralık 2010 döneminde Çarşamba günleri 12:30 – 15:20 saatlerinde AÜSBF’deki Konferans Salonu’nda yapılacak.

Derste okutacağım konu ve kaynaklara, ilgili sayfa hazır olduğunda şu adresten ulaşılabilecek: http://kibritcioglu.com/iktisat/ui-guz2010.html

Bu dersi aynı bölüm öğrencilerine son kez geçen yıl vermiştim: http://kibritcioglu.com/iktisat/ui-guz2009.html

Dersle ilgili diğer bağlantı ve bilgiler: