AÜSBF’de 1988-2011’de Verdiğim Lisans Dersleri Hakkında Bazı Bilgi ve İstatistikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nde 1988’den bugüne kadar (1988, 1994-2000, 2002-2011) verdiğim veya verilmesine katkıda bulunduğum lisans dersleri ile ilgili ayrıntılı ders, bölüm, öğrenci, geçme, not ortalaması ve anket istatistiklerini tek dosyada topladım: Kibritcioglu_Dersler_20111227.pdf.

Vakit bulursam, yüksek lisans ve doktora derslerim hakkında da benzer bir “bilanço dosyası” hazırlayabilmeyi ümit ediyorum.

Derslerimle İlgili Öğretimi Değerlendirme Puanları (2002-2011)

1988 yılında ve 1994-2000 yıllarında verdiğim derslerde, verdiğim her dersle ilgili olarak öğrencilerim arasında zaman zaman kendim anket yapardım. Daha sonraları, bu tür anketler Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından Fakülte çapında ve tektip biçimde uygulanır hale geldi. Bu anketlerin sonuçlarının; sorulan soruların anlamlılık ve tutarlılığı ile ilgili kuşkular, öğrencilerin katılımının düşüklüğü ve yapıldığı ortam/zaman nedeniyle, güvenilirliği aslında oldukça sınırlı. Ama yine de bu verilere kısaca bakmakta yarar var. AÜSBF’de İktsat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin öğrencilerine 2002′den bu yana vermekte olduğum derslerle ilgili olarak öğrencilerin verdikleri öğretimi değerlendirme puanlarını (100 üzerinden) özet biçiminde ve karşılaştırmalı olarak aşağıda (yorumsuz ve eleştirisiz) sunuyorum:

 

Dersin Kodu İKT309
Dersin Adı İktisadi Büyüme
Sınıf 3 İktisat ve 3 Maliye
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 79.7 78.0
Güz 2003 80.5 77.5
Güz 2004 82.4 78.3
Güz 2005 83.5 79.3
Güz 2008* 87.0 80.0
* Sadece 3 Maliye sınıfı (İKT325).
Dersin Kodu İKT337
Dersin Adı Uluslararası İktisat Teorisi
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 85.3 78.0
Güz 2003 85.2 77.5
Güz 2004 84.3 78.3
Güz 2005 86.6 79.3
Güz 2006 90.5 81.1
Güz 2007 91.5 80.9
Güz 2008 79.6 80.0
Dersin Kodu İKT302
Dersin Adı Uluslararası İktisat Politikası
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2003 86.1 ?
Bahar 2004 81.2 78.4
Bahar 2005 83.9 79.2
Bahar 2006 90.3 80.9
Bahar 2007 92.2 83.1
Bahar 2008 veri yok veri yok
Bahar 2009 87.0 81.2
Dersin Kodu İKT414
Dersin Adı Dünya Ekonomisi
Sınıf 4 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2009 91.8 81.2
Bahar 2010 veri yok veri yok
Bahar 2011 97.3 80.3
Dersin Kodu İKT437
Dersin Adı Uluslararası İktisat
Sınıf 4 Ulu. İli. & 4 İşletme
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2004 88.1 78.3
Güz 2009 90.8 79.7
Güz 2011 veri yok veri yok

.

Not: AÜSBF’de 1988-2011’de verdiğim lisans dersleri hakkında bazı genel bilgi ve istatistikler için buraya tıklayınız.

 

 

2006.07.12: 3 Ders & 7 Yıl Sınavı

2005-2006 eğitim ve öğretim yılı sonunda mezuniyet durumuna gelenlerin üç ders sınavı ile yedi yıllık yasal süresini doldurup da kayıt silinme durumuna gelen öğrencilerin UİT sınavı 12.7.2006 Çarşamba günü saat 14:00’te Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Ancak, eğer sınava girecek öğrenci sayısı altıdan az ise, söz konusu sınav sözlü olarak dersin öğretim üyesinin odasında yapılacaktır.

UİT Üç Ders Sınavı: Erteleme

Daha önce, 2.3.2006 Perşembe günü saat 16:00’da yapılacağı ilan edilen UİT dersi “3 Ders Sınavı”, Güz 2005 yarıyılı notlarının açıklanmasındaki gecikmeler ve bazı öğrencilerin sınav günlerindeki çakışmalar nedeniyle, 16.3.2006 Perşembe günü saat 13:30’a ertelenmiştir.

Sınava girecek öğrencilerin sınav günü 13:30’da dersin öğretim üyesinin odasına gitmeleri gerekecektir.

Sınava girecek öğrencilerin sınav sorumluluğu, Güz 2005 yarıyılı final sınavınınkiyle aynıdır. Sınav, sınava girecek öğrencilerin sayısına göre sözlü veya yazılı olarak yapılacaktır.

Dikkat: UİP üç ders sınavı ertelemesi için bak.:
http://uip-ikt302.blogspot.com/

Final Sınavı ve Notlar Hakkında AçıklamaGüz 2005 yarıyılında UİT dersine kayıtlı olan toplam 110 öğrenciden sadece 86’sı 17.11.2005 tarihinde yapılan arasınava, 84’ü ise 20.1.2006 tarihinde yapılan final sınavına girmiştir. Buna göre, toplam 110 öğrenciden 26’sı final sınavına girmeksizin dersten doğrudan doğruya başarısız olmuştur. Final sınavına giren 84 öğrenciden ise, sadece 18’i geçebilmesi için yeterli nota ulaşmış, 51 öğrenci dersten kalmıştır. Geriye kalan 15 öğrenci ise, final sınavında 50 puan aldığı için, ancak dönem ortalamasının yeterli olabilmesi halinde dersten geçebilecek durumdadır.

Akademik takvim uyarınca, öğrencilerin final sınavı notları Not İşleri Müdürlüğü tarafından 15.2.2006 tarihinde açıklanacaktır.