“Tek Fiyat Yasası”nın Geçerliliği Hakkında

2008 yılında SBF‘de verdiğim “Uluslararası İktisat Politikası” dersinde “tek fiyat yasası” (law of one price) konusunu işlerken, 44 öğrencimin yardımıyla, internetten yaptığımız bir araştırmayla, toplam 589 malın ABD ve Türkiye’deki (vergisiz) fiyatlarını şöyle karşılaştırmıştık:

Tek-Fiyat_2008

Öğrencilerimin karşılaştırılmak üzere internetten derlediği fiyatların çoğu elektronik ürünlere aitti. Ben onların bana ilettiği verileri tek tek kontrol ederek, karşılaştırılabilir bulmadıklarımı elemiş ve geri kalanları (589 ürün için) yukarıdaki şekildeki gibi özetlemiştim. Şekildeki mavi noktaların herbiri, belirli bir firmanın belirli bir malının belirli bir modelinin Türkiye (TL/birim) ve ABD’deki (Dolar/birim) fiyatlarının (ilgili vergiler iki tarafın fiyatlarından da düşüldükten sonraki) bileşimini ABD Doları cinsinden (Dolar/birim) gösteriyor. “Kırmızı eğri”, mavi noktalara göre elde edilen doğrusal regresyon eğrisini, “noktalı yeşi eğri” ise, iki ülkedeki fiyatların birbirine eşit olması durumunda mavi noktaların bulunması gereken konumu gösteriyor.

Bu karşılaştırmada, aradaki fiyat farklarının Türkiye’deki ithalat vergilerinin ve/veya harçlarının yüksekliği veya dış ticaretle ilgili taşıma maliyetleri ile açıklanamayacağı açıktı. Türkiye’deki fiyatların ABD’dekilerden genelde (% 60’den bile) daha yüksek oluşunu açıklayabilmek için, ilgili ürün piyasalarının özelliklerinin (piyasa etkililiği, rekabet yoğunluğu, vb.) yanı sıra, İbrahim Kavrakoğlu‘nun “İnovasyon: Yönetimde Devrimin Rehberi – Bir Bilgi Ekonomisi Çalışması” adlı kitabındaki (2006, İstanbul: Alteo, s. 134-139) “cehalet primi” kavramından da yararlanılabileceğini düşünmüştük:

Kavrakoglu_2006-cehalet-primi

Bir zamanlar SBF‘de aynı anabilim dalında çalıştığımız, eski öğrencim ve değerli meslektaşım Doç. Dr. N. Emrah Aydınonat‘ın bir “tweet“ini az önce okuyunca, bilgisayarımın bir köşesinde duran bu “ödev/ders malzemesini” ve ilgili “zihin jimnastiği”ni günlüğüme kısaca aktarmadan edemedim.

Not: Bu konudaki Twitter mesajlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÜSBF’de 1988-2011’de Verdiğim Lisans Dersleri Hakkında Bazı Bilgi ve İstatistikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nde 1988’den bugüne kadar (1988, 1994-2000, 2002-2011) verdiğim veya verilmesine katkıda bulunduğum lisans dersleri ile ilgili ayrıntılı ders, bölüm, öğrenci, geçme, not ortalaması ve anket istatistiklerini tek dosyada topladım: Kibritcioglu_Dersler_20111227.pdf.

Vakit bulursam, yüksek lisans ve doktora derslerim hakkında da benzer bir “bilanço dosyası” hazırlayabilmeyi ümit ediyorum.

Derslerimle İlgili Öğretimi Değerlendirme Puanları (2002-2011)

1988 yılında ve 1994-2000 yıllarında verdiğim derslerde, verdiğim her dersle ilgili olarak öğrencilerim arasında zaman zaman kendim anket yapardım. Daha sonraları, bu tür anketler Öğrenci işleri Müdürlüğü tarafından Fakülte çapında ve tektip biçimde uygulanır hale geldi. Bu anketlerin sonuçlarının; sorulan soruların anlamlılık ve tutarlılığı ile ilgili kuşkular, öğrencilerin katılımının düşüklüğü ve yapıldığı ortam/zaman nedeniyle, güvenilirliği aslında oldukça sınırlı. Ama yine de bu verilere kısaca bakmakta yarar var. AÜSBF’de İktsat, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin öğrencilerine 2002′den bu yana vermekte olduğum derslerle ilgili olarak öğrencilerin verdikleri öğretimi değerlendirme puanlarını (100 üzerinden) özet biçiminde ve karşılaştırmalı olarak aşağıda (yorumsuz ve eleştirisiz) sunuyorum:

 

Dersin Kodu İKT309
Dersin Adı İktisadi Büyüme
Sınıf 3 İktisat ve 3 Maliye
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 79.7 78.0
Güz 2003 80.5 77.5
Güz 2004 82.4 78.3
Güz 2005 83.5 79.3
Güz 2008* 87.0 80.0
* Sadece 3 Maliye sınıfı (İKT325).
Dersin Kodu İKT337
Dersin Adı Uluslararası İktisat Teorisi
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2002 85.3 78.0
Güz 2003 85.2 77.5
Güz 2004 84.3 78.3
Güz 2005 86.6 79.3
Güz 2006 90.5 81.1
Güz 2007 91.5 80.9
Güz 2008 79.6 80.0
Dersin Kodu İKT302
Dersin Adı Uluslararası İktisat Politikası
Sınıf 3 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2003 86.1 ?
Bahar 2004 81.2 78.4
Bahar 2005 83.9 79.2
Bahar 2006 90.3 80.9
Bahar 2007 92.2 83.1
Bahar 2008 veri yok veri yok
Bahar 2009 87.0 81.2
Dersin Kodu İKT414
Dersin Adı Dünya Ekonomisi
Sınıf 4 İktisat
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Bahar 2009 91.8 81.2
Bahar 2010 veri yok veri yok
Bahar 2011 97.3 80.3
Dersin Kodu İKT437
Dersin Adı Uluslararası İktisat
Sınıf 4 Ulu. İli. & 4 İşletme
Aykut Kibritçioğlu Tüm SBF Öğretim Üyeleri Ortalaması
Güz 2004 88.1 78.3
Güz 2009 90.8 79.7
Güz 2011 veri yok veri yok

.

Not: AÜSBF’de 1988-2011’de verdiğim lisans dersleri hakkında bazı genel bilgi ve istatistikler için buraya tıklayınız.

 

 

Bahar 2008 Yarıyılı UİP Dersi Genel Başarı Durumu

Bahar 2008’de verdiğim UİP dersinin kesinleşen dönem sonu istatistikleri aşağıdaki gibidir:

Dersi Alan Lisans Öğrencileri: 76 kişi
Arasınava Girenler: 68 kişi
Final Sınavına Girenler: 58 kişi
Finale Gir(e)meden Kalanlar: 18 kişi
Finalde Kesin Kalanlar: 10 kişi
Ortalamadan Geçebilecek Olanlar: 16 kişi
Finalde Geçenler: 32 kişi
Finalde Kesin Geçenlerin Oranı: % 55.2

Finalde Kesin Geçenlerin Final Sınavı Not Ortalaması: 62 / 100
Finalde Kesin Geçenlerin Genel Başarı Not Ortalaması: 64 / 100