Paris’te Katıldığım Başlıca İktisat Seminer, Konferans ve Forumları

Paris’te bulunduğum 2012-2013 akademik yılı boyunca, dinleyici olarak çeşitli toplantılara katılıyor ve akademik ilgi alanlarıma giren konularda güncel ve yararlı bilgiler/yöntemler/yaklaşımlar öğreniyorum. İşte bugüne dek Paris’te katıldığım veya yakın gelecekte katılacağım bu seminer, konferans ve forumlardan bazıları:

Paris’teki çok sayıdaki üniversitenin iktisadi konularda (ortaklaşa) düzenlediği çeşitli seminer, konferans ve atölye çalışması dizilerini vaktim elverdiği ölçüde izlemeye çalışıyorum. Bu seminerlerin geniş bir listesine PSE, EconomiX ve/veya CES‘in şu sayfalarından ulaşılabilir:

Paris ve yakın çevresindeki üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışan Türk iktisatçıların (tamamını kapsama amacında olmayan) kısa bir listesiyle bu notu bitiriyorum:

İleride/yakında Paris’e yolu düşecek iktisatçılara bütün bu ipuçlarının az da olsa yararlı olacağını ümit ediyorum.

 

AÜSBF İktisat Bölümü Lisans Ders Programı (Güz 2012-2013)

2012-2013 Lisans Programı: Güz Dönemi 1. Sınıf Dersleri

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
IKT101 İKTİSADA GİRİŞ I 4 10
PROF.DR. ERDAL MUZAFFER ÜNSAL
SBK101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 6
DOÇ.DR. NURİ ERİŞGİN
IKT105 MATEMATİK I 4 5
ÖĞR.GÖR. TAYLAN ZAFER BALİ
SBK103 TOPLUMBİLİM 3 5
YRD.DOÇ.DR. PINAR M.YELSALI PARMAKSIZ
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 1
YRD.DOÇ.DR. REŞAT BARIŞ ÜNLÜ
TDİ101 TÜRK DİLİ I 2 1
OKUT.İ.DİZMAN
YAB131 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 1
OKUT.ŞEBNEM DEMİRSOY

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
BED101 BEDEN EĞİTİMİ 0 1
OKUT. A.ŞAHİN
GUS101 MÜZİK 0 1
OKUT. Ü.GÜLTEKİN
GUS103 RESİM 0 1
OKUT.C. TÜRKŞEN
HYK101 HEYKEL 0 1
OKUT.E.A.TİBET, OKUT.M.YURDDAŞ
BRÇ101 BRİÇ 0 0
ÖĞR.GÖR.C.ARIGÜN
SRÇ101 SATRANÇ 0 0
ÖĞR.GÖR.S.KOÇAK

 

2012-2013 Lisans Programı: Güz Dönemi 2. Sınıf Dersleri

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
IKT201 MİKRO İKTİSAT 4 6
PROF.DR. ERDAL MUZAFFER ÜNSAL
IKT203 İSTATİSTİK I 4 7
PROF.DR. ONUR ÖZSOY
IKT215 İKTİSAT TARİHİ 4 8
DOÇ.DR. MURAT BASKICI
ISL201 GENEL MUHASEBE I 4 4
PROF.DR. ERCAN BAYAZITLI
YAB233 YABANCI DİLDE MESLEKİ KAVRAMLAR 1 3 1
OKUT.D.KAMACI

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
MLY201 KAMU MALİYESİ 4 4
YRD.DOÇ.DR. SEÇİL AYSED BAHÇE
SBK201 BORÇLAR HUKUKU 3 4
DOÇ.DR. NURİ ERİŞGİN
SBK227 İDARE HUKUKU 3 4
PROF.DR. ONUR KARAHANOĞULLARI

 

2012-2013 Lisans Programı: Güz Dönemi 3. Sınıf Dersleri

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
IKT335 PARA TEORİSİ 4 7
YRD.DOÇ.DR. ANIL GÖKKUŞ AKÇAĞLAYAN
IKT337 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ 4 6
YRD.DOÇ.DR. FERDA DÖNMEZ ATBAŞI
IKT309 İKTİSADİ BÜYÜME 4 8
YRD.DOÇ.DR. BENAN ERES
YAB333 MESLEKİ YABANCI DİLDE OKUMA-KONUŞMA TEKNİKLERİ 3 1
OKUT.DENİZ KAMACI
İYD301 İLERİ YABANCI DİL 5 (İNG.) 3 1
OKUT.Y.TUNA

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
IKT347 YAPISALCI MAKRO İKTİSAT 4 4
MLY305 BÜTÇE VE KAMU FİNANSMANI 4 4
DOÇ.DR. HAKAN YILMAZ
IKT341 TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ 3 4
DR. F. CEMİL ÖZCAN
ISL333 TİCARİ İŞLETME HUKUKU 3 4
DOÇ.DR. FEYZAN HAYAL ŞEHİRALİ ÇELİK

 

2012-2013 Lisans Programı: Güz Dönemi 4. Sınıf Dersleri
Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
IKT451 EKONOMETRİ I 4 6
PROF.DR. İRFAN CİVCİR
IKT447 TÜRKİYE EKONOMİSİ 4 6
PROF.DR. AHMET HAŞİM KÖSE
IKT453 FİNANSAL İKTİSAT 4 5
PROF.DR. HASAN ŞAHİN
YAB433 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL I 3 1
OKUT.H.DABAK
İYD401 İLERİ YABANCI DİL 7(İNG.) 3 1
OKUT.S.AKSU

 

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
MLY419 KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE PERFORMANS YÖNETİMİ 3 4
ÖĞR.GÖR.F.EMİL
IKT455 FİNANSAL KURULUŞLAR 3 4
DR.S.SOYDEMİR
ISL437 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 3 4
YRD.DOÇ.DR. HÜLYA COŞTAN
MLY405 VERGİ HUKUKU I 4 4
DOÇ.DR. N.SEMİH ÖZ

 

Seminer Dersleri

Ders Kodu Ders Bilgisi Kredisi AKTS*
IKT425 SEMİNER I 3 4

 

* AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

Kaynak

ATAUM’da “Gümrük Birliği” Sempozyumu!

Ankara Üniversitesi‘ne bağlı Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) uzun yıllardır ilk kez iktisatla (da!) ilgili ciddi bir akademik toplantı düzenliyor: “Gümrük Birliği: 15 Yılın Muhasebesi Sempozyumu (1996-2011)“, Cebeci, 14-15 Haziran 2012 (program). İlk günkü bildiriler daha çok iktisat(çılar)ı ilgilendirecek cinsten. Katılımcılardan bazıları şunlar: Arzu Akkoyunlu Wigley, M. Sait Akman ve Özgür Tonus. Kaçırmamakta fayda var…

Kişisel İnternet Sitemin Eski Görünümleri

Kişisel internet sitemi ilk olarak rahmetli Faruk Selçuk‘tan aldığım yardımla Eylül 1996′da http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci adresinde açmıştım. Metin (text) tabanlı o sitenin yerine hazırladığım ilk grafik tabanlı siteyi Şubat 1997′den itibaren AÜSBF’deki iktisat derslerimde aktif biçimde kullanmaya başladım. Daha sonra, bu sitenin içeriğini, olası erişim sorunlarına karşı, http://politics.ankara.edu.tr/~kibritci adresinde de yayınladım. Son olarak, üniversite dışı server’larda açtığım blog’ları da tek çatı altında toplama ihtiyacı hissedince, siteyi 2004-2005′te bugünkü adresine taşıdım ve yukarıda belirttiğim eski adresler de (server’lar) zamanla kapandı: http://kibritcioglu.com/iktisat/. Ama sitemin bütün bu eski görünümlerine http://web.archive.org adresinden hâlâ ulaşılabiliyor.

İki küçük not daha:

  • AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin internet sitesini 1999-2002 yıllarında gönüllü olarak ben hazırlayıp güncelleştirmiştim. Daha sonra bu işi SBF bilgi işlem birimindeki arkadaşlar daha profesyonelce yapmaya başladılar. O yıllarda ben özellikle SBF İktisat Bölümü‘nün internet sitesini hazırlama ve güncel tutmaya daha fazla vakit ayırıyordum.
  • 2000 yılında Ekonomiden Sorumlu Bakan Danışmanlığı yaparken hazırladığım www.ekonomi.gov.tr sitesinin eski görünümlerine de yukarıda belirttiğim arşivden ulaşılabiliyor.