Bir Literatür Notu: “Türkiye’de Gelir Dağılımı” (veya “Eşitsizlik”)

Türkiye ekonomisinin son yıllarda (özellikle son 10 yılda) büyüyüp büyümediği, büyüdüyse ne ölçüde büyüdüğü sıkça tartışılıyor. Fakat az ya da çok büyüyen bu “pasta“nın ekonomik aktörler arasındaki paylaşımı ve bunun zaman içindeki değişimi hakkında güvenilir veri bulmak da, yapılmış (güncel) akademik araştırma bulmak da bir hayli zor. Bu konudaki ilgisizliği, isteksizliği veya cesaretsizliği (?) biraz olsun azaltmak için, dün bildiğim bazı veri kaynağı ve araştırmaları (özellikle kendisine tez konusu arayan genç) iktisatçılara faydası dokunabileceği umuduyla Twitter‘da paylaştım. Söz konusu tweet’lerin bir özetini ve biçimsel olarak biraz sadeleştirilmiş halini aşağıda sunuyorum:

  1. TÜİK Gelir Dağılımı Verileri: 2011, 2010, 2009, …

  2. TÜİK Gelir Dağılımı (income distribution, Turkey): 2008, 2006-2007, 2005.

  3. TÜİK Gelir Dağılımı (MS Excel için): “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 

  4. Official INCOME DISTRIBUTION DATA for TURKEY (2006-11): Under “Income and Living Conditions Survey (CC: @BrankoMilan

  5. H. H. Özkoç, Ö. Kiren Gürler & Ş. Üçdoruk (2011):Decomposition of Income Inequality in Turkey#Türkiye #Eşitsizlik

Bu kısa literatür notunu tamamlarken, şu üç noktayı özellikle belirtmem lazım:
  • Yukarıdaki bağlantılardaki veri ve kaynaklar, “Türkiyede eşitsizlik” konusundaki veri kaynağı ve araştırmaların “tamamı” ve/veya ille de “en iyileri” veya “en önemlileri” olarak algılanmamalıdır. Kuşkusuz, varlığından haberdar olduğum, ancak vakit darlığı veya elektronik kopyalarının internette (hiç veya henüz) bulunmaması nedeniyle yukarıdaki listeye almadığım çok sayıda başka yayın da var aslında. Bu konuda ciddi bir araştırma yapmak veya tez yazmak isteyenlere, çok daha iyi bir literatür araştırması yapabilmek için benim şu yazımdaki tavsiyelerimi okumalarını öneririm: “İktisatla İlgili Makale ve Kitapları İnternette Nerede Aramalı?
  • Türkiye’de gelir dağılımı konusunda araştırma (veya sadece okuma) yapmak istiyorsanız, mutlaka bu konunun yakın etkileşim içinde olduğu “iktisadi büyüme” (economic growth) ve “yoksulluk” (poverty) alanlarına da (gerektiği ölçüde) girmekten kaçınmayınız.
  • Son olarak; gelir dağılımı (income distribution) veya eşitsizlik (inequality) konusunda araştırma veya okuma yapacaksanız, lütfen “eşitlik” ile “adalet” kavramlarını birbiriyle karıştırmayınız. Bunu bu noktada niye belirttiğimi, eğer “İktisat(çılar), Siyaset(çiler), Ekonomi Politikaları, Akademik Etik ve Toplum” başlıklı yazımı da okuyabilirseniz, daha iyi anlarsınız.

Eğer bu notu okuduktan sonra (veya: okuduğunuz “için”?) ileride bir gün “Türkiye’de gelir dağılımı” konusunda bir akademik tez, makale veya kitap yazacak olursanız, bu konuda bilgilendirmeniz beni sevindirecektir. 🙂 Çalışmanızı memnuniyetle okumak isterim.

 

Konuyla İlgili ve Önemli Bazı Bağlantılar:

 

 Bu Yazının İlk Yayın Tarihi: 2013.06.22, 04:29 (Paris)
Son Güncelleme Tarihi: 2013.06.22, 05:13 (Paris)

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *