Kişisel İnternet Sitemin Eski Görünümleri

Kişisel internet sitemi ilk olarak rahmetli Faruk Selçuk‘tan aldığım yardımla Eylül 1996′da http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci adresinde açmıştım. Metin (text) tabanlı o sitenin yerine hazırladığım ilk grafik tabanlı siteyi Şubat 1997′den itibaren AÜSBF’deki iktisat derslerimde aktif biçimde kullanmaya başladım. Daha sonra, bu sitenin içeriğini, olası erişim sorunlarına karşı, http://politics.ankara.edu.tr/~kibritci adresinde de yayınladım. Son olarak, üniversite dışı server’larda açtığım blog’ları da tek çatı altında toplama ihtiyacı hissedince, siteyi 2004-2005′te bugünkü adresine taşıdım ve yukarıda belirttiğim eski adresler de (server’lar) zamanla kapandı: http://kibritcioglu.com/iktisat/. Ama sitemin bütün bu eski görünümlerine http://web.archive.org adresinden hâlâ ulaşılabiliyor.

İki küçük not daha:

  • AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin internet sitesini 1999-2002 yıllarında gönüllü olarak ben hazırlayıp güncelleştirmiştim. Daha sonra bu işi SBF bilgi işlem birimindeki arkadaşlar daha profesyonelce yapmaya başladılar. O yıllarda ben özellikle SBF İktisat Bölümü‘nün internet sitesini hazırlama ve güncel tutmaya daha fazla vakit ayırıyordum.
  • 2000 yılında Ekonomiden Sorumlu Bakan Danışmanlığı yaparken hazırladığım www.ekonomi.gov.tr sitesinin eski görünümlerine de yukarıda belirttiğim arşivden ulaşılabiliyor.
Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *