Uİ Dersi İçin Bir Okuma Önerisi: Russel D. Roberts’ın “Tercih” Adlı Kitabı

Güz 2009’da vermekte olduğum seçmeli Uluslararası İktisat (Uİ) dersimi alan öğrencilerime, zorunlu olmamakla birlikte, şu kitabı mutlaka okumalarını öneriyorum:

              Russel D. Roberts, 2007, Tercih

Söz konusu kitabın İngilizcesini okumak isteyenlere, biraz daha genişletilmiş olduğu için, en güncel (İngilizce‘deki 3.) baskısını bulmalarını tavsiye ederim:

Russel D. Roberts, 2006, The Choice

Serbest ticaret – korumacılık tartışmalarının geçmişi hakkında çok daha ayrıntılı akademik çalışmalara ulaşmak isteyenler ise, ileride Douglas A. Irwin‘in önemli, temel çalışmalarına (özellikle kitaplarına) bakabilirler.

Not: Russel Roberts’ın Türkçe’ye çevirilen ve bizim dersimizle ilgili olmasa da yine de ilgiyle okunabilecek diğer kitabı ise şu: Görünmez Kalp.

                Russel D. Roberts, Görünmez Kalp

Print Friendly