Öğrencim Atila Bedir, doktorasını tamamladı…

Doktora öğrencim, DPT uzmanı Atila Bedir tezini jüri önünde başarıyla savunarak 7.1.2009 itibariyle “iktisat doktoru” ünvanını aldı:

Doç. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley, Doç. Dr. Hasan Şahin, Prof. Dr. İrfan Civcir, Dr. Atila Bedir, Prof. Dr. A. Kibritçioğlu ve Prof. Dr. Serdar Sayan

Jüri Toplantısından Sonra (soldan sağa): Doç. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley, Doç. Dr. Hasan Şahin, Prof. Dr. İrfan Civcir, Dr. Atila Bedir, Prof. Dr. A. Kibritçioğlu ve Prof. Dr. Serdar Sayan

Atila’nın tez konusu “Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü ile Endüstri-içi Ticaret Arasındaki İlişki: Türk İmalat Sanayii Örneği” idi. Dr. Atila Bedir’in benim danışmanlığımda yazdığı doktora tezinin kısa özeti şöyle:

“Bu tezde, uluslararası rekabet gücünün tanımı, unsurları ve belirleyicileri, Porter yaklaşımı ve rekabetçi kalkınma merhaleleri, karşılaştırmalı ve rekabetçi üstünlükler ayrımı, kaliteye dayalı rekabet ve rekabet gücünü ölçme metodları açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra, uluslararası endüstri-içi ticaretin tanımı, ilk bulguları, teorik yaklaşımlar ve ölçme metodları / endeksleri irdelenmiştir. Ayrıca, Türkiye imalat sanayii endüstrileri rekabet etme biçimine göre kaliteye ve fiyata dayalı rekabet eden endüstriler ayrımında sınıflandırılmıştır. Son olarak, 1995-2005 yılları arasında Türkiye imalat sanayii endüstrilerinde panel veri yöntemiyle uluslararası rekabet gücü ile endüstri-içi ticaret arasındaki ilişki test edilmiştir.”

Anahtar sözcükler: Uluslararası rekabet gücü, endüstri-içi ticaret, kaliteye dayalı rekabet.

Print Friendly