Harrod-Domar Büyüme Modeli (21.+22. Dersler)

Bugünkü derslerde, Harrod-Domar modelini (IB_Guz2008-02.ppt) ele aldık ve Solow modeline (IB_Guz2008-03.ppt) çok kısa bir giriş yaptık.

26.11.2008 Çarşamba ve 28.11.2008 Cuma günkü derslerde Solow modelini ele alacağız.

Bugünkü Derslerde Ele Alınan Bazı Temel Kavram ve İlişkiler:

 • Keynes’in statik modelinin dinamikleştirilmesi
 • Ex ante  – ex post ayrımı
 • Harrod-Domar modelinde üç temel soru(n)
 • Dengenin istikrarlılığı ve istikrarsızlığı
 • Altın çağ
 • Sermaye/hasıla katsayısı(nın sabitliği) ve teknolojik gelişme
 • Yatırım fonksiyonu ve dengenin istikrarsızlığı
 • Faktörler arası ikamenin olanaksızlığı
 • Eksik istihdam varsayımı
 • Harrod-Domar modelinin ampirik geçerliliği?
 • İki-Açık modeli
 • İç tasarrufların yetersizliği ve dış tasarruf açığı
 • Solow’da faktörler arası ikame ve dengenin istikrarı
Print Friendly