Malthus’un ve Ricardo’nun İktisadi Büyüme Modelleri (17.+18. Dersler)

31.10.2008 Cuma günü yapılan (15:30 – 17:20) dönemin 17. ve 18. İB derslerinde, önce Malthus’un İB modelini incelemeyi bitirdik. Daha sonra ise kısaca “büyümenin fizikî sınırları” (limits to growth, 1972, 1992 & 2004) tartışmasından söz ettik ve o tartışmanın Lester R. Brown’un 2008 tarihli kitabı ile yakından ilişkili olduğunu vurguladık. Derslerde, ayrıca, David Ricardo‘nun iktisadi büyüme modelini de inceledik. Ricardo’nun dış ticaret teorisinin (karşılaştırmalı üstünlükler) “tek”, İB modelinin ise “üç” faktörlü olduğunu ve bunun kuramsal sonuçlarını vurguladık. Bu dersler, 11.11.2008 Salı günkü arasınav öncesindeki son derslerimiz idi.

Arasınavlardan sonraki ilk derslerimizi 19.11.2008 Çarşamba günü yapacağız ve o derste 3 Maliye sınıfından Ayşegül Gebizli Karl Marx‘ın klasik İB modeli hakkında gönüllü bir sunuş yapacak. İlgili sunuş dosyası en geç 18.11.2008 günü bu günlükten indirilebilecek. Karl Marx’ın İB modeli, Güz 2008’de ele alacağımız son klasik büyüme modeli olacak.

Bugünkü Derslerde Ele Alınan Bazı Temel Kavram ve İlişkiler:

Print Friendly