İktisadi Büyüme Modellerinin Temel Özellikleri & Adam Smith’in Büyüme Modeli (13.+14. Dersler)

Bugünkü iki dersimizde önce, IB_Guz2008-02.ppt isimli dosya yardımıyla, iktisadi büyüme modellerinin genel özelliklerinden söz ettik. Daha sonra ise Adam Smith’in İB modelini ayrıntılı biçimde ele almaya başladık. Cuma günkü derslerde, Smith’in modelini bitirip Malthus’un modeline geçmeyi planlıyoruz.

Adam Smith’in modeliyle ilgili olarak, 3 Maliye sınıfı öğrencilerinin, Tezel (2003: Bölüm 6) ile Van Den Berg’in (2001: s. 87-94) kitaplarından ilgili bölümleri okumaları gerekiyor. Ayrıca, benim 1994 ve 2002 tarihli makalelerimi okumaları da yararlı olur.

Bugünkü Derslerde Ele Alınan Bazı Temel Kavram ve İlişkiler:

 • Ekonomik model
 • Dışsal/içsel değişken
 • Sözel, grafiksel, matematiksel modeller
 • Kısmî/genel denge ayrımı
 • Solow öncesi İB modellerinin ortaya çıkarttığı temel/ortak noktalar (Van Den Berg, 2001: s. 84-85 arası okunacak!)
 • Emek-değer kuramı
 • Natüralistik-mekanik etki
 • Kurumsal etkenler
 • Piyasa ölçeği (ölçek ekonomileri)
 • İşbölümü ve uzmanlaşma
 • Yaparak öğrenme (learning-by-doing)
 • Teknolojik gelişme ve yenilik (innovation)

Not: Derste sözünü ettiğim eski Alman sosyal demokrat politikacı Björn Engholm idi.

Print Friendly