Publications

Seçilmiş Yayınlar

İndirilebilir yayınlar için aşağıdaki ilgili linklere tıklayabilir veya şu arşivlere bakabilirsiniz (To download the books or articles of professor Kibritçioğlu, you may also visit one of the following online archives): EconPapers, ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, CitEc, SSRN, WorldCat, ECONBIZ, Econis-ZBW, AÜAAS, YÖKTM, LogEc (Download Ranking) ve IDEAS Ranking.

Kitaplar ve Derlemeler / Books and Edited Volumes

1994. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der türkischen verarbeitenden Industrie [= The International Competitiveness of the Turkish Manufacturing Industry ]. Göttingen: Verlag Thomas Gries (ISBN-3-928449-12-5). Info: WorldCat.

1996. Uluslararası (Makro)İktisat – Okumalar [= International (Macro)economics ]. Ankara: 72 TDFOB Yayıncılık. Info: WorldCat, Nadir Kitap. [Google Scholar Citations]

Bölüm 1: “‘Uluslararası Rekabet Gücü’ne Kavramsal Bir Yaklaşım

Bölüm 3: “Merkantilistler ve Fizyokratların Dışticaret İle İlgili Görüşleri: Özet Bir Bakış

Bölüm 4: “Adam Smith’in “Uluslararası İktisat Kuramı”na Katkıları Hakkında

Bölüm 5: “Küçük Bir Ekonomide Uygulanacak Alternatif Dış Ticaret Politikası Araçlarının Etkileri: Grafiksel Bir Not

Bölüm 6: “Friedrich List’in Bebek Endüstriler Tezi

Bölüm 10: “Döviz Kurlarının Oluşumuyla İlgili Kuramlara Bir Giriş

Bölüm 11: “Para ve Maliye Politikalarının Etkililiği, Finansal Sınırlılıklar ve Sektörler Arası Fon Akımları

1999 (B. Kibritçioğlu ile birlikte). Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışlarının Türkiye’deki Enflasyonist Etkileri [= Inflationary Effects of Increases in Prices of Improted Crude-Oil and Oil-Products in Turkey ]. Ankara: Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Gen. Müd., Araştırma ve İnceleme Dizisi, No. 21, Nisan (ISBN-975-19-2206-2). Download: EconPapers. [Google Scholar Citations]

2001. Special Issue on “Financial Sector, Disinflation Policies and Economic Restructuring in Turkey”. Edited as: Russian and East European Finance and Trade, November-December 2001, Vol. 37, No. 6. Download: JSTOR.

2002 (co-edited with Libby Rittenberg and Faruk Selçuk). Inflation and Disinflation in Turkey. Aldershot, UK, & Burlington, VT: Ashgate. Download: EconStor, . [Google Scholar Citations]

2004 (B. Kibritçioğlu ile birlikte). Türkiye’de Uzun-Dönem Reel Döviz Kuru Dengesizliği, 1987-2003 [= Real Exchange Rate Misalignment in Turkey, 1987-2003 ]. Ankara: Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Gen. Müd., Araştırma ve İnceleme Dizisi, No. 38, Nisan (ISBN-975-19-3560-1). Download: EconWPA. [Google Scholar Citations]

Seçilmiş Makaleler ve Kitap Bölümleri / Selected Articles and Book Chapters

1987. “‘Açık Ekonomi Makroiktisadı’nın Öncüsü Olarak Fleming-Mundell Modeli” [= Fleming-Mundell Modell as a Pioneer of Open Economy Macroeconomics ]. İktisat Dergisi, 275: 31-38. Download: EconWPA.

1993. “Bebek Endüstrilerin Korunmasıyla İlgili Argümanlar: Friedrich List’inki ve Diğerleri” [= Infant Industry Arguments: Friedrich List and Others ]. Hazine ve Dış Ticaret Dergisi, 16: 67-95. Download (1996‘da yayınlanan geliştirilmiş versiyonu): MPRA.

1994. “Adam Smith’in ‘Uluslararası İktisat Kuramı’na Katkıları Hakkında”. [= On the Adam Smith’s Contributions to the International Trade Theory ] Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 5/12: 55-62. Download (1996‘da yayınlanan geliştirilmiş versiyonu): MPRA.

1994. “Türkiye’nin Toplam Dışsatım Verilerinin Güvenilirliği Açısından Eksik ve Fazla Bildirim” [= Under- and Overinvoicing from the Perspective of Reliability of Turkish Exports Data ]. İstanbul İhracatçılar Birliği – Birlik Dergisi, 4/5: 9-12.

1996. “Uluslararası Rekabet Gücü’ne Kavramsal Bir Yaklaşım” [= A Conceptual Approach to International Competitiveness ]. MPM Verimlilik Dergisi, 96/3: 109-122. Download (1996‘da yayınlanan geliştirilmiş versiyonu): EconWPA.

1997. “Free Zones in Turkey and Their Macroeconomic Effects”. In: Y. S. Tezel (ed.) (1997), Concepts and Instruments of the Economic Development in Turkey: A Model for Palestine?, Ankara: Friedrich-Naumann-Stiftung, s. 41-61 (ISBN-975-721806-5). Download: EconWPA.

1997. “Serbest Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri ve Bazı Düşündürdükleri” [= On Possible Macroeconomic Effects of Free Zones ]. Liberal Düşünce Dergisi, 2/6: 75-88. Download: EconWPA.

1998. “Porter’ın Rekabetçi Avantajlar Yaklaşımı ve İktisat Kuramı” [= Porter’s Approach of Competitive Advantages and the Theory of Economics ]. Future’s Technologies Dergisi, 48 (Mart): 66-71. Download: EconWPA. [Google Scholar Citations]

1998. “Firma ve Ürün Kalitesi: Nedir? Neden Önemlidir?” [= On the Meaning and Importance of Firm and Product Quality ]. Future’s Technologies Dergisi, 51 (Haziran): 52-56. Download: EconWPA.

1998. “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri” [= Determinants of Economic Growth and the Role of Human Capital in New Growth Models ]. Ankara: AÜSBF Dergisi, 53/1-4: 207-230. Download: EconWPA. [Google Scholar Citations]

1999. “Türkiye’de Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışları ve Enflasyon: Mitler ve Gerçekler” [= Price Increases in Petroleum Products and Inflation in Turkey: Myths and Realities ]. Yeni Türkiye Dergisi, Türk Ekonomisi Özel Sayısı, Cilt 1, Yıl 5, Sayı 27 (Mayıs-Haziran): s. 234-244.

1999. “Türkiye’deki Ham Petrol ve Akaryakıt Fiyat Artışları Ne Ölçüde Enflasyonisttir?” [= Crude-Oil and Product Price Increases in Turkey: To What Extent Are They Inflationary? ]. PetroGas Dergisi, 13 (Temmuz-Ağustos 1999): s. 28-32.

1999. “Technological Developments and their Effects on World Trade: Any Implications for Governments?” In: Akat, Asaf Savaş (ed.) (1999: 83-97), The Political Economy of Globalization: The New Identity of State in the 21st Century, Ankara: Friedrich Naumann Foundation (ISBN-975-7218-15-4). [This is the revised version of a paper that is presented at the “The Political Economy of Globalization: The New Identity of State in the 21st Century” in Istanbul, November 25-27, 1998.] Download: EconWPA.

2000. “Dünya Ham Petrol Fiyat Artışları ve Enflasyonla Mücadele Programının Başarısı” [= World Crude-Oil Price Increases and the Success of the Disinflation Program in Turkey ]. PetroGas Dergisi, 16 (Mart-Nisan 2000).

2000. “Euro’nun Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Hakkında” [= On the Effects of the Introduction of Euro on Turkish Economy ]. In: İlk Yılında Euro [Euro in its First Year], Ankara: TCMB, s. 315-328. Download: EconWPA.

2001. “EMU, Euro and EU-Membership: An Evaluation From The Turkish Macroeconomic Perspective” In: Moser, Thomas and Bernd Schips (eds.), EMU, Financial Markets and the World Economy, Boston-Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers, pp. 295-323 (ISBN-0-7923-7992-6). Download: EconWPA.

2001. “Türkiye’de Akaryakıt Fiyat Artışları ve 2001-2002 Enflasyonla Mücadele Programı Üzerindeki Olası Etkileri” [= Recent Increases in Prices of Oil Products and their Possible Effects on the 2001-2002 Disinflation Program in Turkey ]. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 16 (No. 184): 31-41. Download: EconWPA.

2001 (with Sel Dibooğlu). “Long-Run Economic Growth: An Interdisciplinary Approach”. Knowledge, Technology & Policy, 13/4: 59-70. Download: Springer, Ingenta, EconWPA. [Google Scholar Citations]

2001. “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-2001” [= Economic Crises and Governments in Turkey, 1969-2001 ]. Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt 1, Yıl 7, Sayı 41 (Eylül-Ekim): s. 174-182. Download: EconWPA. [Google Scholar Citations]

2002. On the Smithian Origins of “New” Trade and Growth Theories. Economics Bulletin, 2/1: 1-15. Download: EconPapers.

2002 (with Faruk Selçuk and Libby Rittenberg). “Introduction: Turkey’s Disinflation Struggle”. In: Kibritçioğlu, Aykut, Libby Rittenberg and Faruk Selçuk (eds.) (2002), Inflation and Disinflation in Turkey. Aldershot, UK, & Burlington, VT: Ashgate, pp. 3-11. Download: EconStor, .

2002. “Causes of Inflation in Turkey: A Literature Survey with Special Reference to Theories of Inflation”. In: Kibritçioğlu, Aykut, Libby Rittenberg and Faruk Selçuk (eds.) (2002), Inflation and Disinflation in Turkey. Aldershot, UK, & Burlington, VT: Ashgate, pp. 43-76. Download: EconWPA, . [Google Scholar Citations]

2003. “Monitoring Banking Sector Fragility”. Arab Bank Review, 5/2: 51-66. Download: EconWPA; online statistical database for banking sector fragility. [Google Scholar Citations]

2004 (with Sel Dibooğlu). “Inflation, Output Growth, and Stabilization in Turkey, 1980-2002”. Journal of Economics and Business, 56/1: 43-61. Download: Elsevier, EconWPA. [Google Scholar Citations]

2004. “A Short Review of the Long History of High Inflation in Turkey”. In: Shilpa M. Rao (ed.), Inflation: Concepts and Experiences, Hyderabad: The ICFAI University Press, Ch. 9, pp. 84-109 (ISBN 81-7881-312-2). Download: EconWPA. [Google Scholar Citations]

2005. “Macroeconomic Developments in Turkey: A Long-Term View”. Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW)Monthly Report, No. 1-2005, pp. 5-7. Download: WIIW.

2005. “Crisis del Sector Bancario Turco y las Nuevas Regulaciones” [= Banking Sector Crises and Related New Regulations in Turkey ]. Economía Exterior, Primavera 2005, Núm. 32, pp. 141-148. Download: EconWPA, Spanish. [Google Scholar Citations]

2006. The Labour Market Implications of Large-Scale Restructuring in the Banking Sector in Turkey. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 2457. [Background paper prepared for the European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.] Download: MPRA.

2011. Die globale Finanzkrise und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft am Beispiel der Türkei ( Küresel Finans Krizinin Türkiye’ye Etkileri ). [= The Effects of the Global Financial Crisis on Turkey ]. Erschienen in: “Soziale Marktwirtschaft und deren Perzeption im Islam” (Sosyal Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı), Ankara: Konrad-Adenauer-Stiftung, S. 181-202. Download: MPRA. [Google Scholar Citations]

2011. “2006-2011 Küresel Ekonomik Krizinin Bileşenleri ve Karmaşıklığı” [= The Components and Complexity of the Global Economic Crisis of 2006-2011 ]. İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 9 (Temmuz): 30-34.Download: MPRA. [Google Scholar Citations]

2011. “Avro Bölgesi Ülkelerindeki Güncel ‘Borç Krizi’ “ [= Current “Sovereign Debt Crisis” in Eurozone Countries ]. İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 10 (Ağustos): 30-41. Download: MPRA. [Google Scholar Citations]

2012. “Küresel Ekonomi ve Türkiye Açısından G20’nin Bugünü ve Geleceği” [= The Present and Future of the G20 from the Perspective of the Global Economy and Turkey ]. AnalizTürkiye, (Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi), 18 Haziran, elektronik yayın. Download: MPRA, English.

2013. “Akademik İktisatçıların Siyaset ve Siyasi Partilerle İlişkileri Hakkında Bazı Düşünceler” [= Some Thoughts about the Relationships between Academic Economists and Politics and Political Parties ]. İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 31-32 (Mayıs-Haziran): 19-24.

2013. “Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012’de Ne Kadar Büyüdü?” [= How Much Has Turkey’s GDP Grown between 2002 and 2012? ]. İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 33-34 (Temmuz-Ağustos): 7-17. Download: MPRA.

2015. “2008 Küresel Finans Krizi Öncesi Krizler ve Türkiye Ekonomisi” [ Financial Crises in the World prior to 2008: the Case of the Turkish Economy ]. In: Eroğlu, N., İ. Eroğlu ve H. İ. Aydın (eds.), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi: Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan, Ankara: Orion Kitabevi, 503-518.

Tartışma/Çalışma Metinleri – Discussion/Working Papers

1997. Serbest Bölgelerin Olası Makroekonomik Etkileri ve Bazı Düşündürdükleri [= Potential Macroeconomic Effects of Free Zones and Some Implications ]. AÜSBF-GETA Tartışma Metinleri, 5/1997, Mart/March 1997. Download: EconWPA.

1997. On the Smithian Origins of “New” Trade and Growth Theories. AÜSBF-GETA Tartışma Metinleri, 7/1997, Kasım/November 1997. Download: EconWPA, Economics Bulletin.

1998. Yeni İktisadi Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri: Bir Giriş [= On the Role of Human Capital in New Economic Growth Models: An Introduction ]. AÜSBF-GETA Tartışma Metinleri, 8/1998, Şubat/February 1998. Download: EconWPA.

1999. Türkiye’de Akaryakıt Ürünü Fiyat Gelişmeleri ve Enflasyon: Yeni Bulgular [= Changes in Prices of Oil-Products, and Inflation in Turkey: New Evidence ]. AÜSBF-GETA Tartışma Metinleri, 14/1999, Mayıs/May 1999. Download: EconWPA.

2001. Inflation, Output, and Stabilization in a High Inflation Economy: Turkey, 1980-2000. University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Commerce and Business Administration, Office of Research Working Papers, No. 01-0112. Download: EconWPA.

2001. Causes of Inflation in Turkey: A Literature Survey with Special Reference to Theories of Inflation. University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Commerce and Business Administration, Office of Research Working Papers, No. 01-0115.Download: EconWPA.

2001. Long-Run Economic Growth: An Interdisciplinary Approach. University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Commerce and Business Administration, Office of Research Working Papers, No. 01-0121. Download: Springer. Ingenta, EconWPA.

2002. On the Smithian Origins of “New” Trade and Growth Theories. University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Commerce and Business Administration, Office of Research Working Papers, No. 02-0100. Download: Economics Bulletin.

2002. Excessive Risk-Taking, Banking Sector Fragility, and Banking Crises. University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Commerce and Business Administration, Office of Research Working Papers, No. 02-0114.Download: EconWPA.

2003 (2004 Türkiye İktisat Kongresi Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu = Küçüker, C., et al.). Büyüme Stratejileri [= Economic Growth Strategies ]. Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma MetniNo. 2003/5, Aralık. Download: TEK.

2004 (B. Kibritçioğlu ile birlikte). Türkiye’de Cari Reel Döviz Kurunun Uzun-Dönem Denge Değerinden Sapma Derecesi, 1987-2003 [= Real Exchange Rate Misalignment in Turkey, 1987-2003 ]. AÜSBF-GETA Tartışma Metinleri, 68/2004, Mart/March 2004. Download: EconWPA.

2007. Türkiye’deki Hükümetlerin Makroekonomik Performanslarının Bir Karşılaştırması, 1987-2007 [= A Comparison of Macroeconomic Performances of Governments in Turkey, 1987-2007 ]. Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 3962. Download: MPRA. [Google Scholar Citations]

Kitap Değerlendirmesi / Book Review

2001. Book Review: Endogenous Growth Theory by Phillipe Aghion and Peter Howitt, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999. Knowledge, Technology & Policy, 13/4: 133-134. Download: Springer, CatchWord.

Makale Çevirileri / Tranlated Articles

Barkai, Haim (1987). “Smithgil Büyüme Modelinin Formel Bir Taslağı” [= A Formal Outline of a Smithian Growth Model ]. Translated by / İngilizce’den çev.: A. Kibritçioğlu. In: Yahya S. Tezel (1987), Klasik ve Çagdaş İktisadi Analizde Ekonomilerin Büyümesi Sorunu, Ankara: AÜSBF, p. B1-B24.

Frey, Bruno S. (1994). “Gölge Ekonomi ve İktisat Politikası” [= Shadow Economy and Economic Policy ]. Almanca’dan çev.: A. Kibritçioğlu. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 5/13: 91-108.

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi / Unpublished MA Thesis

1988. Gelişmekte Olan Açık Ekonomilerde Para ve Maliye Politikalarının Etkililiği Sorunsalı ve Türkiye Örneği. [= The Problematic of Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies in Open Developing Economies and the Case of Turkey ] Ankara: AÜSBE, yayınlanmamış yüksek lisans tezi – unpublished MA thesis. Download: YÖKTM.

Akademik Tez Danışmanlıkları / Academic Thesis Supervision

Peker, Osman (Eylül 2002 – Eylül 2004): Parasal Şokların Reel Etkileri: Kuram ve Türkiye Örneği [= Real Effects of Monetary Shocks: Theory and the Case of Turkey ]. Ankara: AÜSBE, unpublished PhD thesis, Eylül/September. (Tez Jürisi: Prof. Dr. İrfan Civcir, Doç. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Doç. Dr. Abuzer Pınar, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Timur Han Gür, 6.9.2004). Download: AÜ Açık Arşiv Sistemi, YÖK Tez Arşivi.

Karadağ, Bülend (Ekim 2002 – Aralık 2004): Minsky’nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneği [= Minsky’s Financial Instability Hypothesis and the Case of Turkey ]. Ankara: AÜSBE, unpublished MA thesis, Aralık/December. [Özet/Abstract]. (Tez Jürisi: Doç. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Doç. Dr. Ahmet Haşim Köse ve Doç. Dr. Yalçın Karatepe, 9.12.2004). Download: AÜ Açık Arşiv Sistemi, YÖK Tez Arşivi

Attar, Mustafa Aykut (Eylül 2004 – Haziran 2005): Uluslararası Gelir Dağılımı ve Yakınsama Klüpleri Üzerine Görgül Bir Araştırma [= An Empirical Inquiry into the International Income Distribution and the Convergence Clubs ]. Ankara: AÜSBE, unpublished MA thesis, Haziran/June. (Tez Jürisi: Doç. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Timur Han Gür; 21.6.2005). Download: EconWPA, ResearchGate, YÖK Tez Arşivi.

Emek, Uğur (Aralık 2003 – Eylül 2005): Bankacılık Sisteminde Rekabet ve İstikrar İkileminin Analizi: Türkiye Örneği [= An Analysis of Competition – Stability Dilemma in Banking Sector: The Case of Turkey ]. Ankara: AÜSBE, unpublished PhD thesis, Eylül/September.  [Özet/Abstract] [ Basılı Kitap Versiyonu ] (Tez Jürisi: Prof. Dr. İrfan Civcir, Prof. Dr. Güven Sak, Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Doç. Dr. Hakan Berument ve Doç. Dr. Hasan Şahin; 8.7.2005). Download: AÜ Açık Arşiv Sistemi, YÖK Tez Arşivi.

Arslan, Ünal (Aralık 2005 – Mart 2007): Kurumların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi [= The Effect of Institutions on Economic Growth ]. Ankara: AÜSBE, unpublished PhD thesis, Mart/March. [Özet/Abstract] (Tez Jürisi: Prof. Dr. Yahya S. Tezel, Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Doç. Dr. Hasan Şahin, Doç. Dr. Abuzer Pınar ve Y. Doç. Dr. Şirin Saracoğlu; 19.3.2007). Download: AÜ Açık Arşiv Sistemi, YÖK Tez Arşivi.

Bedir, Atila (Temmuz 2006 – Ocak 2009): Uluslararası Ticarette Fiyata Dayalı Rekabet Gücü ile Endüstri-İçi Ticaret Arasındaki İlişki: Türk İmalat Sanayii Örneği [= The Relationship between Price Competitiveness in International Trade and Intra-Industry Trade: The Case of Turkish Manufacturing Industry ]. Ankara: AÜSBE, unpublished PhD thesis, Ocak/January. [Özet/Abstract] (Tez Jürisi: Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. İrfan Civcir, Doç. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley ve Doç. Dr. Hasan Şahin; 7.1.2009). Download: DPT, YÖK Tez Arşivi.

Selçuk, Işıl Şirin (7 Kasım 2007 – 3 Ağustos 2009): Küresel Isınma, Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Geleceğe Yönelik Enerji Politikaları [= Global Warming and Turkey’s Energy Security and Policies in the Future ]. Ankara: AÜSBE, unpublished MA thesis, Ağustos/August. (Tez Jürisi: Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Ramazan Sarı; 3.8.2009). Download: Ankara Barosu Yayınları, YÖK Tez Arşivi.

Aslan, Funda (7 Ocak 2009 – 10 Haziran 2010): İktisadi Büyümenin Ekolojik Sınırları ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği [= Ecological Limits to Economic Growth and the Sustainability of Economic Development ]. Ankara: AÜSBE, unpublished MA thesis, Haziran/June. (Tez Jürisi: Prof. Dr. Nesrin Algan, Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu ve Doç. Dr. Ramazan Sarı; 23.7.2010). Download: YÖK Tez Arşivi.

Çulha, Hayrünnisa (Temmuz 2009 – Haziran 2012): Menşe Kurallarının Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği [= Effects of Rules of Origin on Foreign Trade: The Case of Turkey ]. Ankara: AÜSBE, unpublished MA thesis, Haziran/June. (Tez Jürisi: Prof. Dr. Serdar Sayan, Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu ve Doç. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley). Download: YÖK Tez Arşivi.

Lisansüstü Seminer Danışmanlıkları / Graduate Seminar Supervision

Uuganbaatar Ninjbat (yüksek lisans, 2005-2006): “Uluslararası Sermeye Hareketliliğinin Derecesi ve Feldstein-Horioka Bilmecesi” [seminer], PDF.

Anna Golovko (doktora, 2007-2008): “Çekim Modeli: Avrasya Ülkelerinin Dış Ticareti” [seminer], PDF.

Tülin Tunç (doktora, 2008-2009): “Uluslararası Teknolojik Difüzyonun Uzun Dönemdeki Makroekonomik Etkileri” [seminer].

Uzmanlık Tezi Danışmanlıkları – Specialization Thesis Supervision

Arzu Yazgan (2003): “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Avrupa merkez bankaları sistemi’ne uyumu“, TCMB, PDF.

Timur Önder (2005): “Para politikası: araçları, amaçları ve Türkiye uygulaması“, TCMB, PDF.

Nilgün Uluğoğullarından (2006): “Türkiye’den Göçün ve Göçmenlerin Döviz İşlemlerinin Belirleyicileri ve Ödemeler Dengesine Etkileri“, TCMB.

..

Last updated on January 18, 2020.