3e

Yeşil Ekonomiye Geçiş: Seçilmiş Anlaşma, Rapor, Makale ve Haberler

▸ Ümit Şahin (2014.11): Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası
 UN (2015): United Nations Millennium Development Goals
▸ UN (2015): THE 17 GOALS | Sustainable Development
▸ UNFCCC (2015-2016): Paris Climate Agreement
▸ EC (2015-2016): Paris Climate Agreement
▸ TC ÇŞB (2016-2021): Paris Anlaşması
▸ Değer Saygın et al. (2018.07): How Turkey Can Ensure a Successful Energy Transition
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi (2018.11): Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu ve Öncelikler
▸ Dolf Gielen ve Değer Saygın (2019.01): Circular Economy for the Energy Transition
▸ Kerem Alkin (2021.03): Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nda haksızlıkla karşı karşıya (Paris climate deal unfair to Turkey)
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi (2019.03): Türkiye’de Enerji Dönüșümü ve Özel Sektörün Rolü
▸ OECD (2019.03): Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye 2019 (OECD Environmental Performance Reviews: Turkey 2019)
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi (2019.10): Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi (2019.12): Türkiye Enerji Dönüşümünde İnovasyon ve Patent Eğilimleri
▸ WP (2009-2021): Green New Deals
▸ EC (2019): A European Green Deal
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi (2020.05): The European Green Deal’s Border Carbon Adjustment: Potential impacts on Turkey’s Exports to the European Union” Webinar Özet Raporu
▸ Escarus (2020.09): AB Yeşil Mutabakatı Nedir?
▸ TÜSİAD (2020.09): Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu
▸ IEA (2021.03): Turkey 2021 Energy Policy Review – Country Report
▸ İPM, TEPAV ve İKV (2021.03): Türkiye “Yeşil Dönüşüm”e Uyumda Geç Kalmamalı
▸ Bengisu Özenç (2021.03): Türkiye Paris’e Ne Kadar Uzak?
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi (2021.03): Türkiye’nin Ulusal Hidrojen Stratejisi için Öncelik Alanları (Rapor Sunumu)
▸ TÜRKONFED (2021.04): Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ’ler
▸ TSKB (2021.05): İklim Riskleri Raporu: İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) Beyanı
▸ Habitat, İNGEV ve TEPAV (2021.05): Beşinci Mevsim: Türkiye İklim Politikaları (webinar)
▸ Melis Cengizhan (2021.06): Dünyanın Döngüsellik Açığını Kapatmak Emisyon Açığını Da Kapatacak
IPBES ve IPCC (2021.06): Workshop Report on Biodiversity and Climate Change
TÜSİAD (2021.06): Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Türk İş Dünyasına Neler Getirecek?

(Bu liste sık sık güncellenmektedir.)

Seçilmiş Ek Kaynaklar:

▸ Türkiye Çevre Literatürü (1973-2020)
▸ MMO Enerji Köşesi (Seçilmiş Yayınlar)
▸ SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Arşivi
▸ OECD Studies on Environmental Innovation

Kaynak: 3e – EnerEkolEkon

Post Author : AK

Related Post